หัวเว่ย ผนึก ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)หนุนสินเชื่อติดตั้งโซลูชันหลังคาโซลาร์

26 กรกฎาคม 2566

หัวเว่ย ผนึกกำลังลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) สนับสนุนทางการเงิน ให้คนไทยได้ติดตั้งโซลูชันหลังคาโซลาร์ หรือ โซลาร์รูฟตามบ้านสะดวกยิ่งขึ้น

นายเดวิด หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่าประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ภายในหรือก่อนปี 2608 ส่งผลให้การติดตั้งพลังงานโซลาร์สำหรับบ้านและที่อยู่อาศัยได้รับความนิยมและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการใช้ชีวิตแบบใหม่ของคนไทย

หัวเว่ย ผนึก ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)หนุนสินเชื่อติดตั้งโซลูชันหลังคาโซลาร์

และพลังงานโซลาร์ซึ่งถือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีราคาถูกกว่าพลังงานชนิดอื่น ๆ กลายเป็นพลังงานที่ได้รับความนิยมและมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปกป้องมวลมนุษยชาติ ระบบนิเวศรวมไปถึงสังคมส่วนรวม

เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว หัวเว่ย ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพลังงานดิจิทัลอย่างยั่งยืนผ่านโซลูชันหลังคาโซลาร์ โดยร่วมกับลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) เปิดตัวโครงการ '0 Investment, Let the Sun Pay for You' ส่งเสริมการติดตั้งหลังคาบ้านโซลาร์  หรือ โซลาร์รูฟ ในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น และสนับสนุนนวัตกรรมหลังคาโซลาร์ หรือ โซลาร์รูฟสู่ครัวเรือนไทย

เนายเดวิด หลี่   กล่าวเพิ่มเติมว่า พื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการโอบรับอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน หัวเว่ยจึงทุ่มเทให้กับการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง พร้อมทั้งขับเคลื่อนการปฏิวัติด้านพลังงาน โครงการความร่วมมือกับลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ในครั้งนี้ว่า มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่ผิดว่าโซลูชันหลังคาโซลาร์ หรือ โซลาร์รูฟ มีต้นทุนสูง และยังเป็นการเบิกทางให้กับอนาคตของประเทศไทย สู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เจ้าของบ้านที่จะติดตั้งโซลูชันหลังคาโซลาร์ หรือ โซลาร์รูฟ ในประเทศไทยจะได้รับข้อเสนอพิเศษและข้อเสนอทางการเงินหลากหลายรูปแบบจากโครงการ ‘0 Investment, Let the Sun Pay for You' โดยมีเงินดาวน์ขั้นต่ำอยู่ที่ 16,900 บาท มีระยะเวลาการชำระสูงสุดถึง 7 ปี หลังการติดตั้งหลังคาโซลาร์ นอกจากจะช่วยประหยัดเงินค่าไฟ ยังสามารถนำยอดส่วนต่างจากค่าใช้จ่ายปกติ ไปชำระค่างวดรายเดือนกับธนาคารแทนได้ ซึ่งหมายความว่าจะได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าของระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเวลาประมาณ 5 ปี โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงและนำพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

นายเสี่ยวปอ หลี่ ประธานกรรมการบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี  (ไทย) จำกัด ยังเน้นย้ำถึงความร่วมมือกับหัวเว่ยเพื่อเร่งการใช้พลังงานสะอาด เนื่องจากแนวโน้มของตลาดบ่งชี้ว่าหลายครัวเรือนจำนวนมากในประเทศไทยหันมาใช้หลังคาโซลาร์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า