เจาะส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกน้ำมันในไทยหลัง"บางจาก"เทกฯ"เอสโซ่"

17 มกราคม 2566

เจาะส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกน้ำมันในไทยหลัง"บางจาก"เทกฯ"เอสโซ่" บิ๊กดีลธุรกิจพลังงาน ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลไว้ให้แล้ว

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เอสโซ่) จาก ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd. (ExxonMobil) 

เบื้องต้นเป็นการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 65.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ "เอสโซ่" จาก ExxonMobil โดยมีมูลค่ากิจการ 55,500 ล้านบาท และมีกลไกการปรับราคาซื้อขายหุ้นตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น 

หากอ้างอิงตามงบการเงินสอบทานในไตรมาส 3/2565 ของเอสโซ่ จะได้ราคาเบื้องต้นประมาณ 8.84 บาทต่อ 1 หุ้น (คาดใช้เงินเบื้องต้นราว 20,188 ล้านบาท จากสัดส่วนหุ้น 65.99% ที่ถือโดย ExxonMobil) โดยราคาสุดท้ายจะมีการปรับตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ และเตรียมพร้อมทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด (tender offer) ของเอสโซ่ หลังจากการทำธุรกรรมกับ ExxonMobil เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2566

หลังบิ๊กดีลนี้สำเร็จจะทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดน้ำมันในประเทศไทยเป็นอย่างไร "ฐานเศรษฐกิจ" มีคำตอบ

สำหรับยอดขายปลีกน้ำมันในประเทศไทยต่อเดือนรวมอยู่ที่ประมาณ 2.3 พันล้านลิตร :

 • โออาร์ (OR)           39%
 • บางจาก+เอสโซ่      29.1%
 • พีที (PT)                18%   
 • เชลล์ (Shell)          8.4%
 • คาลเท็กซ์ (Caltex) 4.1%

เจาะส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกน้ำมันในไทยหลัง"บางจาก"เทกฯ"เอสโซ่"

ปริมาณการขายเชื้องเพลิงในประเทศรวม 4 พันล้านลิตรต่อเดือน :

 • โออาร์ (OR)            42%
 • บางจาก+เอสโซ่       21.8%
 • พีที (PT)                 10.9%   
 • เชลล์ (Shell)           6.6%
 • คาลเท็กซ์ (Caltex)  4.4%
   

สถานีบริการน้ำมันรวม 28,000 แห่ง :

 • ไม่มีแบรนด์             71.3%
 • พีที (PT)                7.9% 
 •  โออาร์ (OR)          7.8%
 • บางจาก+เอสโซ่      7.5%
 • เชลล์ (Shell)          2.5%
 • คาลเท็กซ์ (Caltex) 1.5%