svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บอร์ดไทยออยล์ตั้ง “บัณฑิต ธรรมประจำจิต” นั่งแท่น CEO คนใหม่

21 ธันวาคม 2565

บอร์ดไทยออยล์ตั้ง “บัณฑิต ธรรมประจำจิต” นั่งแท่น CEO คนใหม่ ระบุมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 เผยเริ่มทำงานกับ ไทยออยล์ ตั้งแต่ปี 2534

คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้ง นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ นายบัณฑิต เริ่มทำงานกับ ไทยออยล์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ในตำแหน่งวิศวกรผลิต (Technologist) ต่อมาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2545 ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานกับบริษัท Shell Global Solutions International B.V. ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการกลั่นน้ำมัน 

 

โดยให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่โรงกลั่นน้ำมันในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก อาร์เจนตินา สิงคโปร์ บรูไน และ ไทย เป็นต้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคนไทยไม่กี่คนที่ได้รับมอบหมายภารกิจนี้ก่อนจะกลับมาทำงานที่ ไทยออยล์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านไฮโดรคาร์บอน

สำหรับประวัติการศึกษาของนายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประกอบด้วย :

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • ปริญญาโทด้านวิศวกรรมเคมีขั้นสูง (Distinction), Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ 

 

บอร์ดไทยออยล์ตั้ง “บัณฑิต ธรรมประจำจิต” นั่งแท่น CEO คนใหม่

  • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     

ส่วนประวัติการอบรมประกอบด้วย :

  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27 
  • หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ( วพม.รุ่น2 )​