svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"TGE" ปักหมุดเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดเป็น 200 เมกฯปี 75

01 มีนาคม 2566

"TGE" ปักหมุดเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดเป็น 200 เมกะวัตต์ปี 2575 เผยล่าสุดชนะการประมูลและทำสัญญารับบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES-TCN

นายสุเมธ ลักษิตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็น 200 เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 2575 ตามแผนยุทธศาสตร์

โดยความคืบหน้าทางธุรกิจล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ชนะการประมูลและทำสัญญารับบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES-TCN ในพื้นที่ตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 MW และปริมาณไฟฟ้าที่จะเสนอขายตามสัญญา (PPA) 8 MW ซึ่งคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 

และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2568 และเมื่อเดือนมกราคม 2566 บริษัทฯ ชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES-CNT ในพื้นที่ตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จากเทศบาลตำบลหนองมะโมง โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 MW และปริมาณไฟฟ้าที่จะเสนอขายตามสัญญา (PPA) 6 MW ซึ่งคาดว่าจะ COD และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ จากความคืบหน้าทางธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 69.6 MW ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ COD แล้ว 3 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมด กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.7 MW 

และกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่อยู่ระหว่างพัฒนา 5 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 39.9 MW (รอลงนามซื้อขายไฟฟ้า หรือ PPA) ได้แก่ โครงการ TES-SKW จังหวัดสระแก้ว โครงการ TES-RBR จังหวัดราชบุรี โครงการ TES-CPN จังหวัดชุมพร โครงการ TES-TCN จังหวัดสมุทรสาคร และโครงการล่าสุด TES-CNT จังหวัดชัยนาท นอกจากนี้ปี 2566 บริษัทฯ เตรียมเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจาก อปท. เพิ่มอีก 2 โครงการ 

ส่วนการเติบโตในปี 2566 ของบริษัทจะมาจากปัจจัย ได้แก่ 

  • มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 
  • ค่า Ft ที่เพิ่มขึ้น 
  • แหล่งรายได้ใหม่จากการขายคาร์บอนเครดิต โดยอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมของช่วงเวลาและราคาขายคาร์บอนเครดิตจากโรงไฟฟ้าชีวมวล TPG จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย และโรงไฟฟ้าชีวมวล TBP ที่กำลังรอขึ้นทะเบียน 
  • การพิจารณาขยายการลงทุนด้วยวิธี M&A และการเข้ารับบริหารโครงการโรงไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา