svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ทำความรู้จักโรงไฟฟ้าที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งใดได้บ้าง ดูเลย

28 มกราคม 2566

ทำความรู้จักโรงไฟฟ้าที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งใดได้บ้าง ดูเลยที่นี่มีคำตอบ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลหลากหลายต้นกำเนิดที่สามารถใช้ผลิตไฟไว้ให้แล้ว

ค่าไฟฟ้าถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สำคัญของภาครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ค่าไฟมีการขยับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากหลากปัจจัยของแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิต

ทั้งนี้ ล่าสุดการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น นำไปสู่ความพยายามในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชน หรือ Waste power plant เพื่อนำเอาขยะอุตสาหกรรม และขยะชุมชนมาผลิตพลังงานไฟฟ้า

อีกทั้งยังมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงงานอุตสาหกรรม และภาครัวเรือนเพื่อประหยัดต้นทุน เพราะไฟฟ้าสามารถผลิตได้จากหลากหลายแหล่งพลังงาน

"ฐานเศรษฐกิจ" จะพาไปทำความรู้จักกับโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆที่ใช้ผลิตไฟ ประกอบด้วย

โรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ

 • ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการเผาก๊าซธรรมชาติ  ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทหนึ่ง การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทนี้ปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการเผาไหม้ถ่านหิน หรือน้ำมัน  สำหรับในประเทศไทย มีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในปริมาณ ประมาณ 60–65% ของการผลิตไฟฟ้าใช้ในประเทศ
   

‍โรงไฟฟ้าดีเซล

 • ใช้ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่มักใช้กับหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก เนื่องจากโรงไฟฟ้าประเภทนี้ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้งมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน  โดยโรงไฟฟ้าดีเซลมักใช้เป็นโรงไฟฟ้าหรือหน่วยผลิตไฟฟ้าสำรองในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักเกิดความขัดข้อง  แต่ไม่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เพราะมีค่าบำรุงรักษาสูงและน้ำมันดีเซลมีราคาสูง

ทำความรู้จักโรงไฟฟ้าที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งใดได้บ้าง ดูเลย ‍‍โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน

 • ใช้ถ่านหิน (Steam coal or Therman coal) ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า  เนื่องจากเชื้อเพลิงประเภทนี้ปล่อยก๊าซอันตรายในปริมาณมากออกสู่ชั้นบรรยากาศ (หากโรงไฟฟ้าไม่มีระบบกรองและดักจับฝุ่นที่ดี) ทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศจึงยกเลิกการใช้โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน  เพราะคำนึงถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์‍      

 • ใช้เทคโนโลยีโฟโตวอลเทอิก (PV) พลังงานแสงอาทิตย์นั้นสร้างขึ้นจากการแปลงพลังงานจากแสงแดด  ถึงแม้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาดที่สุดและมีอยู่อย่างไม่จำกัด การลงทุนขั้นต้นเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นสูง เนื่องมาจากต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการติดตั้งเพื่อให้ได้กำลังการผลิตที่มากพอด้วย

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

 • ไฟฟ้าพลังน้ำ ผลิดโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของน้ำไหล  ตามสถานีผลิตพลังงานขนาดใหญ่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะติดอยู่กับอุปกรณ์กังหันน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งจะหมุนด้วยความเร็วสูงเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำที่ไหลผ่าน  โรงไฟฟ้าประเภทนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ ในปริมาณต่ำ แต่การสร้างเขื่อนนั้นต้องอาศัยพื้นที่ในการก่อสร้างและการลงทุนสูงเช่นกัน
   

โรงไฟฟ้าพลังงานลม      

 • อาศัยความเร็วลมธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้า  มักสร้างขึ้นบริเวณพื้นที่โล่งการเกษตร ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง โรงไฟฟ้าพลังงานลมมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นสูง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าต่ำ อย่างไรก็ตามการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งเป็นสำคัญ

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

 • ใช้ชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ และขยะในการผลิตพลังงาน  ชีวมวลถือเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่มีบทบาทมากประเทศไทยและปัจจุบันทางรัฐบาลมีการส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากขยะเพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะชุมชน ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  เสถียรภาพของไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของเชื้อเพลิงขยะที่เข้ามา หากมีการนำขยะมาคัดแยกเอาเฉพาะส่วนที่เผาไหม้ได้มาใช้ จะทำให้ประสิทธิภาพของดีขึ้น

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

 • สามารถสร้างผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในปริมาณสูง โดยใช้ปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียส โดยใช้แร่ยูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิง  โรงไฟฟ้าประเภทนี้ใช้เชื้อเพลิงในปริมาณต่ำ แต่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในปริมาณมหาศาลและมีคาร์บอนในระดับต่ำด้วย  ขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์