ไอคอนสยาม จัดกิจกรรมรักษ์โลก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

13 มิ.ย. 2567 | 06:50 น.

ไอคอนสยาม ผนึกกำลังพันธมิตรจัดกิจกรรมรักษ์โลก ดูแลพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ตลอดเดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อมโลก

ไอคอนสยาม ยึดมั่นในวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และต้องการเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงได้นำกลยุทธ์ “ร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values)” มาบรรจุเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกประเภท โดยให้ความสำคัญในการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและอยู่คู่เคียงแม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้ดำเนินพันธกิจต่อสังคมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งอยู่ในเดือนมิถุนายนของทุกปี ไอคอนสยาม ได้ร่วมกับ สำนักงานเขตคลองสาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลตากสิน กองทุนแม่ของแผ่นดินเขตคลองสาน และไอคอนอาสา ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ปลูกต้นไม้ จัดเก็บเศษขยะต่างๆ ในคลอง ขุดลอกคลอง และทาสีปรับปรุงทัศนียภาพคลองสมเด็จเจ้าพระยา ภายใต้โครงการ Revive the Rivers of Joy “รักษ์คลองที่คลองสานปี 2” โดยเริ่มจากการลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมแหล่งน้ำที่แท้จริง และวิเคราะห์สภาพค่าความสกปรกของน้ำ หรือ Biochemical Oxygen Demand (BOD) ซึ่งจะสัมพันธ์กับการเลือกวิธีบำบัดน้ำเน่าเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียในเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่นั้นๆ นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบสารบำรุงดินขยะเศษอาหารให้กับหน่วยงานพันธมิตรและชุมชนต่างๆ รวมจำนวน 200 กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่เขตคลองสานอีกด้วย

 

สำหรับในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ไอคอนสยามได้แจกจ่ายต้นไม้และปุ๋ยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ไอคอนสยาม เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านเรือนและชุมชน ซึ่งจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดมลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งยังส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และกระตุ้นความสนใจให้ลูกค้าได้ร่วมรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง โดยมอบสิทธิประโยชน์ให้สำหรับผู้ที่นำขยะมาฝากที่จุด Recycle Collection Center (RCC) รับ ONESIAM COIN X 2 สามารถรับและสะสมคะแนนคูณ 2 ผ่าน ONESIAM Super App ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567

 

ไอคอนสยาม จัดกิจกรรมรักษ์โลก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ไอคอนสยาม จัดกิจกรรมรักษ์โลก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ไอคอนสยาม จัดกิจกรรมรักษ์โลก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ไอคอนสยาม จัดกิจกรรมรักษ์โลก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก