“ปูนอินทรี” จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9-วันพ่อแห่งชาติ “สระบุรี”

04 ธ.ค. 2565 | 08:19 น.

ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วม ททท. จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล คล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ชูสวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จ.สระบุรี กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบวิถีชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงาน (4ธ.ค.2565) ที่บริเวณ สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

 

ทั้งนี้เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยารับผิดชอบพื้นที่สระบุรี รวมถึงตัวแทนข้าราชการ ภาครัฐและประชาชนในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นายศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และนายมนตรี นิธิกุล รองประธานอาวุโส สายงานการตลาดและงานขาย ร่วมกันเผยว่า สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา หรือ อินทรีกรีนพาร์ค สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การดูแลของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

 

นายศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายมนตรี นิธิกุล รองประธานอาวุโส สายงานการตลาดและงานขาย บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

สำหรับสวนมิ่งมงคลฯ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนแบบยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่ 22 ไร่ โอบล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด โดยมีการอนุรักษ์ไม้ใหญ่ที่เป็นไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมเอาไว้ และเพิ่มแต่งเติมด้วยพันธุ์ไม้ไทยๆ มีพันธุ์ไม้พื้นถิ่น และไม้ประดับกว่า 100 ชนิดพันธุ์  ออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตย์ รวมถึงระบบต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน

 

“ปูนอินทรี” จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9-วันพ่อแห่งชาติ “สระบุรี”

 

นอกจากนี้ ยังมีบ้านประหยัดพลังงานต้นแบบ  โดยเป็นบ้าน 2 ชั้น ก่อสร้างด้วยไม้คอนวูดทั้งหลัง ซึ่งเป็นไม้เทียมที่ผลิตจากคอนกรีต 70% และเยื่อกระดาษอีก 30% แข็งแรง ทนทาน ปลวกไม่กิน และบ้านหลังนี้ก็ใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด เช่น ไฟและแอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ อีกทั้ง ภายในสวนยังเป็นพื้นที่สำหรับใช้ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชน ได้พักผ่อนหย่อนใจ พักรถระหว่างเดินทาง มีห้องน้ำสะอาด ร้านกาแฟ และยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชน เพิ่มช่องทางตลาดและรายให้กับชุมชนทับกวาง ของจังหวัดสระบุรี ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในระดับชุมชน

 

“ปูนอินทรี” จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9-วันพ่อแห่งชาติ “สระบุรี”