NT คว้ารางวัลมาตรฐาน GECC ประจำปี 2565 มากถึง 19 ศูนย์บริการ

29 ก.ย. 2565 | 08:25 น.

NT คว้ารางวัลมาตรฐาน GECC ประจำปี 2565 มากถึง 19 ศูนย์บริการ พร้อมเดินหน้ายกระดับบริการลูกค้าให้สะดวกยิ่งขึ้น

เมื่อเร็วๆ นี้ พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน “ศูนย์ราชการสะดวก” (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี 2565  จาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ณ โรงแรมเซนทราบายเซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

 

 

โดย นายอนุชา นาคาศัย  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ฯ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมได้อย่าง  “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

โดย นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2  เป็นผู้แทน NT ขึ้นรับมอบโล่ฯ โดย ศูนย์บริการ NT ได้ตรารับรองมาตรฐาน “ศูนย์ราชการสะดวก” จำนวนทั้งสิ้น 19 ศูนย์  ดังนี้ ระดับก้าวหน้า(สีเงิน) ได้แก่ ศูนย์บริการ NT พัทยา 1 ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) ได้แก่ ศูนย์บริการ NTสำราญราษฎร์,  อโศกดินแดง ,พหลโยธิน ,สามเสน ,รามคำแหง, บางนา ,นนทบุรี 1 ,ซับสมอทอด ,มหาสารคาม1 ,ป่าซาง , ทุ่งโฮเต็ล,แม่ฮ่องสอน1 ,แม่สะเรียง1 ,เชียงราย1, สงขลา1 ,กระบี่ 1 ,จันทบุรี 1 ,ปราจีนบุรี