svasdssvasds

“แม็คกรุ๊ป” ลงนามร่วมกับ ม.ศิลปากร สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
15 มิ.ย. 2565 เวลา 8:51 น.

“แม็คกรุ๊ป” ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.ศิลปากร สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านการศึกษาก้าวสู่ภาคปฏิบัติ

นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ผ้ายีนส์ ด้าย ป้ายหนัง กระดุม รีเวท ซิป เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านการออกแบบ และสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย

“แม็คกรุ๊ป” ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.ศิลปากร สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน

สร้างองค์ความรู้ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ กระบวนการเทคนิค และเทคโนโลยีทางด้านนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ ม.ศิลปากร นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง สร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมด้านการออกแบบ ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง 2 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด