สปส.นำทีมสร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดน่าน

09 ก.พ. 2565 | 06:19 น.

สำนักงานประกันสังคมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จ.น่าน เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ สร้างขวัญกำลังใจต่อเนื่อง รับเงินทดแทนขาดรายได้ 2,400 บาทต่อเดือนตลอดชีพ

 

รายงานข่าวจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางณิชกานต์ ศรีทา ประกันสังคมจังหวัดน่าน นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่านได้ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยม นางสาวการะเกศ ก๋องพรม ผู้ประกันตนมาตรา 39 อายุ 51 ปี ทุพพลภาพ จากโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน  ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีพ

 

ในการเดินทางครั้งนี้ ได้นำนักกายภาพบำบัดจาก ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการทำกายภาพบำบัดและการช่วยเหลือตนเอง เบื้องต้น พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

 

สปส.นำทีมสร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดน่าน