TIC ไทยประกันภัย พร้อมห่วงใยคุณด้วย ประกันไข้เลือดออก

27 ส.ค. 2564 เวลา 10:24 น. 84

ประกันไข้เลือดออก จากไทยประกันภัย คุ้มครองค่ารักษาโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

บางคนมีไข้เล็กน้อยและหายป่วยในเวลาไม่กี่วัน บางคนไข้สูงเฉียบพลันและมีจุดเลือดออกบนผิวหนังซึ่งรักษาหายภายใน 1-2 สัปดาห์ บางรายเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรง อาจเกิดอาการช็อก ตับวาย ไตวาย และเสียชีวิต ... โรคไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดเพราะคาดการณ์อาการผู้ป่วยแต่ละคนได้ยาก และค่ารักษาค่อนข้างแพง จึงควรทำ ประกันไข้เลือดออก ไว้เพื่อความอุ่นใจ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกเล่นที่ต้องทำกิจกรรมนอกสถานที่บ่อยครั้ง

 

อันตรายของไข้เลือดออกร้ายแรงกว่าที่คิด 

โรคไข้เลือดออกเกิดได้ทั้งฤดูฝนและฤดูร้อน สาเหตุของไข้เลือดออก คือเมื่อถูกยุงลายกัดและไวรัสติดเชื้อในร่างกายจะเห็นอาการทั่วไปคือผู้ป่วยมีไข้สูงเฉียบพลัน ยากินแต่ไข้ไม่ลด มีผื่นหรือจุดแดงของเลือดออกตามผิวหนัง ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงคือภาวะแทรกซ้อนเกิดอาการชัก ภาวะช็อก ตับวายไตวาย ในรายที่ป่วยรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตได้ ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือเคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อน รักษาหายแล้วยังเป็นได้อีกและมีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยหนักถึงแก่ชีวิตได้ การทำประกันยุง จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการต่อสู้กับโรคไข้เลือดออกเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพการเงินของคุณและครอบครัว

สาเหตุของไข้เลือดออก และวิธีการป้องกัน 

ยุงลายตัวเมียเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก เด็ก ๆ เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมากที่สุดเพราะนอนหลับในช่วงเวลากลางวันโดยไม่มีมุ้งกางป้องกัน โรคไข้เลือดออกจะแพร่เชื้อผ่านยุงได้ หลังจากยุงลายกัดผู้ป่วยทำให้เชื้อโรคฟักตัวในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดคนอื่นจะถ่ายทอดเชื้อโรคต่อไป หากตัวคุณ หรือคนรอบข้างป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ควรป้องกันตัวไม่ให้ยุงกัดเพื่อตัดตอนการแพร่เชื้อต่อไป พร้อมทั้งติดต่อเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยากำจัดยุงในชุมชนก่อนจะมีการระบาดมากขึ้น

 

ประกันไข้เลือดออก คืออะไร 

ประกันยุง Happy Fighter จากบริษัทไทยประกันภัย คือประกันสุขภาพประเภทหนึ่งที่มุ่งคุ้มครองการรักษาพยาบาลโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะ ทุกสาขาอาชีพสามารถซื้อประกันไข้เลือดออกได้ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) เมื่อตรวจพบเป็นผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก บริษัทประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลทันทีและจ่ายเป็นเงินก้อนตามวงเงินเอาประกันภัยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แผน ให้ผู้เอาประกันภัยเลือก ดังนี้

  • แผนที่ 1 เบี้ยประกันเริ่มต้น 290 บาท จ่ายชดเชย 50,000 บาท
  • แผนที่ 2 เบี้ยประกัน 390 บาท จ่ายชดเชย 70,000 บาท
  • แผนที่ 3 เบี้ยประกัน 490 บาท จ่ายชดเชย 100,000 บาท

 

ซื้อประกันไข้เลือดออก ต้องทำอย่างไร 

การซื้อ ประกันไข้เลือดออก สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถซื้อได้ 2 กรมธรรม์ต่อคน โดยทำประกันให้เด็กได้แบบไม่ต้องพ่วงผู้ปกครอง การซื้อประกันไข้เลือดออกจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ต่อเมื่อรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น ไทยประกันภัยเสนอรูปแบบประกันให้เลือก 3 แผน โดยก่อนทำประกันควรสอบถามข้อมูลและศึกษาเงื่อนไขและข้อยกเว้นต่าง ๆ ให้ครบถ้วน หากสนใจแบบใด สามารถฝากข้อมูลให้พนักงานของไทยประกันภัยติดต่อกลับในเว็บไซต์ https://www.thaiins.com/th/products/ประกันภัยสุขภาพ/ประกันสู้ยุง-happy-fighter

 

 

ที่มาข้อมูล :

- https://www.thaiins.com/th/products/ประกันภัยสุขภาพ/ประกันสู้ยุง-happy-fighter

- https://www.thaiins.com/th/articles/วิธีสังเกตอาการของคนเป็นไข้เลือดออก-พร้อมวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก

- https://www.thaiins.com/th/about/ประวัติบริษัท-และความเป็นมา

แท็กที่เกี่ยวข้อง