“เมดพาร์ค”รับมอบแอลกอฮอล์เจลและสเปรย์จากยูเนียน คอมปาวน์ 

28 พ.ค. 2564 เวลา 6:33 น. 175

"เมดพาร์ค"นำคณะผู้บริหารรับมอบแอลกอฮอล์เจลและสเปรย์ จากบริษัทยูเนียน คอมปาวน์ จำกัด และ พิมพ์สิริ จิตต์การงาน

ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเมดพาร์ค เข้าร่วมในพิธีรับมอบแอลกอฮอลล์เจล 500 ลิตร จาก นายปานภ อุดมแก้วกาญจนา Marketing Director บริษัท ยูเนียน คอมปาวนด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต นำเข้าและส่งออกเคมีภัณฑ์ และ แอลกอฮอล์สเปรย์ 100 ลิตร จาก คุณพิมพ์สิริ จิตต์การงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และดูแลสุขภาพของประชาชน ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 

                                                    “เมดพาร์ค”รับมอบแอลกอฮอล์เจลและสเปรย์จากยูเนียน คอมปาวน์ 

ภาพจากซ้าย:  นพ.ไพบูลย์ บุญญะพานิชสกุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ.เมดพาร์ค นพ.วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ.เมดพาร์ค นพ.มัยรัช สามเสน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ และเลขานุการ รพ.เมดพาร์ค นพ.จำเริญ สรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารทั่วไป รพ.เมดพาร์ค ศ.นพ.สิน อนุราษฎร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.เมดพาร์ค คุณลลิสา จงบารมี นายปานภ อุดมแก้วกาญจนา บริษัทยูเนียน คอมปาวนด์ จำกัด คุณพิมพ์สิริ จิตต์การงาน คุณสมถวิล ปรานวนิช ที่ปรึกษาคณะจัดการ คุณประภาทิพย์ วทานยกุล พว.วรรณี บุญช่วยเหลือ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพยาบาล รพ.เมดพาร์ค คุณพราว ปธานวนิช Patient Experience/Digital Marketing Director รพ.เมดพาร์ค ร่วมถ่ายภาพ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง