บริษัทไอ.พี.วัน จำกัด ร่วมกับร้านบิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ บริจาคไอวี่ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานดูแลโควิด-19

19 เม.ย. 2564 เวลา 13:19 น. 244

บริษัทไอ.พี.วัน จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ไอวี่ มีมุ่งมั่นพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กับความห่วงใยที่มีต่อสุขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา ร่วมกับร้านบิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวกลางส่งมอบผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ไอวี่ จำนวน 400 ลัง ร่วมมูลค่า 160,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจและแสดงความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม และศูนย์ห่วงใยคนสาคร สนามกีฬา, วัฒนาแฟคทอรี่ 2, อบต.ท่าทราย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทไอ.พี.วัน จำกัด ร่วมกับร้านบิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ บริจาคไอวี่ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานดูแลโควิด-19

บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด สนับสนุนการลดการแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยหมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนในสถานที่แออัด รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เพราะการดูแลสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้ ในฐานะที่บริษัทเป็นของคนไทยจึงพร้อมยืนเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

บริษัทไอ.พี.วัน จำกัด ร่วมกับร้านบิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ บริจาคไอวี่ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานดูแลโควิด-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง