เอ็ม-ธวเดช ภาจิตรภิรมย์ หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ สนับสนุนการกระจายอำนาจเพื่อนำเงินงบประมาณมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด

05 เม.ย. 2564 เวลา 9:49 น. 244

ผมรู้สึกชื่นชมคุณพิมรี่พายที่เป็นแรงบันดาลใจให้สังคมได้มองเห็นปัญหาของคนตัวเล็กตัวน้อย อีกทั้งยังไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยโดยได้นำกำไรส่วนหนึ่งจากความสำเร็จในน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจากการขายสินค้าออนไลน์ไปช่วยเหลือชุมชนเล็กๆ ที่ประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดโซลาร์เซลให้ความสว่างที่หมู่บ้านบนดอยและชุมชนคลองเตย ล่าสุดยังได้ไปช่วยชาวบ้านขุดบ่อบาดาล ทำให้ความลำบากต่างๆ ของพวกเขา ได้รับการบรรเทาจนคลี่คลายไป แต่ประโยชน์ที่สังคมได้รับไม่ใช่เพียงแค่นั้น เพราะเมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบกับงานของหน่วยงานของรัฐที่เป็นงานแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งโซลาร์เซลของ กอ.รมน. หรือโครงการขุดบ่อน้ำบาดาลของรัฐกลับพบว่า นอกจากต้องใช้งบประมาณสูงกว่าหลายเท่าแล้ว ในหลายโครงการยังไม่สามารถใช้งานได้หรือชำรุดผุพังไป สิ่งที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นความตื่นตัวของประชาชนที่ตั้งคำถามว่า การใช้งบประมาณของภาครัฐ สมเหตุสมผลแค่ไหน และโครงการเหล่านี้ตั้งขึ้นบนผลประโยชน์ของประชาชนจริงหรือไม่ หรือเพียงอ้างความทุกข์ยากเพื่อกินส่วนต่างจากงบประมาณเท่านั้น ขณะที่ผลสัมฤทธิ์กลับไปเกิดขึ้นจริงกับโครงการเล็กๆ แบบคุณพิมรี่พาย ที่ใช้งบประมาณน้อยกว่ามาก

เอ็ม-ธวเดช ภาจิตรภิรมย์ หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ สนับสนุนการกระจายอำนาจเพื่อนำเงินงบประมาณมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด

ความลำบากที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ยังสะท้อนว่า จนถึงวันนี้ภาครัฐยังไม่สามารถดูแลความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง คำว่า ‘น้ำไหล ไฟสว่าง’ ใครๆ ก็เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็ก แต่สิ่งที่เป็นจริงคือความขาดแคลนยังมีสูงมาก เอาเฉพาะตัวเลขเกี่ยวกับโรงเรียน จากข้อมูลปีที่ผ่านมาพบว่ายังมีอีกถึง 4,939 โรงเรียน อยู่นอกเขตบริการไฟฟ้านครหลวงและสวนภูมิภาค และมีอย่างน้อย 15 โรงเรียน ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เลย

เอ็ม-ธวเดช ภาจิตรภิรมย์ หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ สนับสนุนการกระจายอำนาจเพื่อนำเงินงบประมาณมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด

“สำหรับผมหากมองผ่านการศึกษา เรื่องโรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องเป็นศูนย์ นี่คือความไม่เท่าเทียมใส่ใจของรัฐอย่างมากในขณะที่มีงบประมาณไปลงทุนกับสิ่งที่สังคมตั้งคำถามเต็มไปหมด สำหรับทางออก ผมคิดว่าการกระจายอำนาจเป็นเรื่องสำคัญ หากท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอำนาจและงบประมาณที่เพียงพอปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขไปตามโจทย์ของแต่ละพื้นที่ แต่ปัจจุบันงบประมาณที่ถูกจัดสรรให้ท้องถิ่นมีน้อยมาก เอาไปใช้จ่ายเป็นค่าบุคลากรก็เกือบหมดแล้วจะขยับอะไรก็ยากจนชาวบ้านต้องรอคุณพิมรี่พายไปทำให้ จึงจะดูมีหวังกว่ารอหน่วยงานต่างๆ พรรคแนวทางใหม่จึงมีแนวคิดสนับสนุนการกระจายอำนาจอย่างเต็มที่เพื่อที่อย่างน้อยภาษีที่จ่ายไปจะได้ย้อนกลับมาแก้ปัญหาของเขาเองได้อย่างตรงจุดตรงโจทย์บ้าง ไม่ใช่ต้องคิดและรองบประมาณจากส่วนกลางอย่างเดียวอย่างทุกวันนี้ ”

แท็กที่เกี่ยวข้อง