svasdssvasds

เครือซีพีคิกออฟปลูกต้นไม้ ต้นน้ำ “ปิง-วัง-ยม-น่าน” 1 แสนต้น

26 ก.ค. 2563 เวลา 4:09 น.

เครือซีพี คิกออฟปลูกต้นไม้ ต้นน้ำปิง-วัง-ยม-น่าน เป้าหมายปีนี้ 1 แสนต้น ประเดิมที่พะเยา

 

รายงานข่าวจากบริษัทเครือเจริญภัณฑ์ จำกัด(ซีพี) เผยว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ซีพีได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคการศึกษาและประชาชนในพื้นที่บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา จัดกิจกรรม WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม หวังลดภาวะโลกร้อน สร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ควบคู่กับการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

 

ในการนี้ ผู้บริหารเครือซีพี นำโดยนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ พร้อมด้วยพนักงานซีพีอาสา หน่วยงานภาครัฐ และภาคการศึกษา พร้อมชาวบ้านในชุมชนรวมกว่า 250 คน ได้ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียง

 

เครือซีพีคิกออฟปลูกต้นไม้ ต้นน้ำ “ปิง-วัง-ยม-น่าน” 1 แสนต้น

 

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน มาตั้งแต่ปี 2559 – 2562 และในปี 2563 นี้ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำยม ณ บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา เป็นการเริ่มต้นโครงการในพื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือประจำปี 2563 เป็นแห่งแรก และจะทยอยปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำปิง วัง และน่าน โดยต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้ ได้แก่ ต้นเเคนา ราชพฤกษ์  ต้นหว้า พยุง ตะเคียนทอง สารภี ยางนา สัก ไผ่ และมะม่วง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ซึ่งการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นยังช่วยดูดซับคาร์บอน ที่เป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และลดภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจนทำให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครือซีพีคิกออฟปลูกต้นไม้ ต้นน้ำ “ปิง-วัง-ยม-น่าน” 1 แสนต้น

 

ทั้งนี้ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องพึ่งพิงน้ำในการทำการเกษตร ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบดังกล่าว ได้ประกาศเป็นนโยบายที่ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯต้องขับเคลื่อนมิติด้านความยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ และกำหนดให้เรื่องการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change ) และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเรื่องหลักที่จะดำเนินการ โดยปีนี้ตั้งเป้าจะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง วัง ยมและน่าน รวม 100,000 ต้น จากช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกับภาครัฐ และชุมชน ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม และ น่าน  ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 508,224 ต้น พื้นที่ประมาณ 6,000 ไร่

 

สำหรับพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนแห่งนี้เป็นเวลากว่า 2 ปี โดยร่วมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 78 ครัวเรือน และส่งเสริมให้ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนโดยการปลูกไผ่และพืชมูลค่าสูง เช่น กาแฟโรบัสต้า  เป็นการเพิ่มอาชีพทางเลือก ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรและเกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

เครือซีพีคิกออฟปลูกต้นไม้ ต้นน้ำ “ปิง-วัง-ยม-น่าน” 1 แสนต้น

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด