svasdssvasds

สวนโมกข์ กรุงเทพขอเชิญร่วมงานเสวนา "พลิกพับบุด"ฯ

20 ก.ค. 2563 เวลา 11:30 น.

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์ กรุงเทพขอเชิญร่วมงานเสวนา "พลิกพับบุด" : หนังสือบุดสมุดข่อยโบราณสมบัติชาติ และมรดกทางภูมิปัญญาอันหาค่ามิได้ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพ ขอเชิญร่วมงานเสวนา"พลิกพับบุด": หนังสือบุดสมุดข่อยโบราณ สมบัติชาติ และมรดกทางภูมิปัญญาอันหาค่ามิได้ ใน วันพุธที่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.ณ สโมสรธรรมทาน (CDS) หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) หลังจากเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระเถระชั้นผู้ใหญ่ประกอบด้วย พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกายพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวีพระครูพรหมเขตคุณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก พระครูเหมเจติยาภิบาลและคณะนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นคัมภีร์ภูมิปัญหาท้องถิ่นโบราณที่สำคัญซึ่งหาไม่ได้อีกแล้ว  นอกจากจะเป็นสิ่งของล้ำค่าของชาติที่สำคัญแล้ว ยังเป็นหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราชและเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อยู่ ซึ่งในตอนนี้ มีผู้นำหนังสือบุดมาส่งมอบคืน ทั้งที่นครศรีธรรมราชและที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพซึ่งเป็นอีกสถานที่นึงที่เป็นศูนย์รับคือหนังสือบุดเพื่อนำไปส่งคืนและเก็บรักษาไว้ให้กับคนรุ่นต่อไป โดยมีผู้ร่วมเสวนา- ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม สำนักเมืองโบราณ นักวิชาการด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยาชาวไทยเจ้าของ"รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกูโอกะ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐

สวนโมกข์ กรุงเทพขอเชิญร่วมงานเสวนา "พลิกพับบุด"ฯ

สวนโมกข์ กรุงเทพขอเชิญร่วมงานเสวนา "พลิกพับบุด"ฯ

- อ.ภูธร ภูมะธน นักประวัติศาสตร์ชาวนครศรีธรรมราชโดยกำเนิดผู้มีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนแวดวงการศึกษาเอกสารโบราณ และงานจดหมายเหตุในประเทศไทย อ.ภูธรเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาแรก ๆ ของการดำเนินงานศูนย์ขอรับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยเมืองนครได้มอบคำแนะนำและแนวทางการดำเนินการที่เป็นประโยชน์มากมาย

สวนโมกข์ กรุงเทพขอเชิญร่วมงานเสวนา "พลิกพับบุด"ฯ
 

- อ.จุฑารัตน์ จิตโสภาอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง จิตรกรรมในหนังสือบุด :ภาพสะท้อนความคิด สังคม และภูมิปัญญาช่่าง ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ โดยได้มีโอกาสเข้าไปทำการศึกษาหนังสือบุดที่เก็บรักษาอยู่ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจำนวนมาก ก่อนเกิดเหตุโจรกรรม ทำให้มีความคุ้นเคยมีฐานข้อมูลภาพถ่ายของหนังสือบุดภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมบางส่วนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการติดตามหนังสือบุดที่สูญหายกลับคืน 

สวนโมกข์ กรุงเทพขอเชิญร่วมงานเสวนา "พลิกพับบุด"ฯ

- นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) เป็นผู้ประสานงานในการช่วยเหลือสนับสนุนร่วมกับคณะพระเถระและกลุ่มนักวิชาการอิสระ หลังจากทราบว่ามีคนร้ายได้โจรกรรมหนังสือบุดสมุดข่อยจากศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไปขายในตลาดมืดโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากโดยคณะสงฆ์และนักวิชาการและประชาชนจะดำเนินการขอบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยโบราณของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะไม่มีการสืบสวนเอาผิดใดๆกับผู้ที่มีเจตนาดีในการนำมาคืนให้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป

สวนโมกข์ กรุงเทพขอเชิญร่วมงานเสวนา "พลิกพับบุด"ฯ

 

- นายสุรเชษฐ์แก้วสกุล  นักวิชาการอิสระผู้มีความสนใจด้านประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชเป็นคณะทำงานของศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดไทยเมืองนครที่ช่วยรวบรวมเบาะแสการสูญหายของหนังสือบุดในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพบการประกาศขายตำราสีมากถา ซึ่งพบเพียงไม่กี่เล่มในภาคใต้ สามารถรับชม Live งานเสวนา "พลิกพับบุด": หนังสือบุดสมุดข่อยโบราณ สมบัติชาติ และมรดกทางภูมิปัญญาอันหาค่ามิได้ ได้ทาง fb : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  พร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ fb : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / www.bia.or.th   โทร ๐๙๔ ๘๙๔ ๔๕๕๔

สวนโมกข์ กรุงเทพขอเชิญร่วมงานเสวนา "พลิกพับบุด"ฯ

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด