‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 'พระราชินี'

03 มิ.ย. 2564 เวลา 10:00 น. 92

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (3 มิ.ย.64) เวลา 08.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 'พระราชินี'

เมื่อประธานองคมนตรีเดินทางถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วางพวงมาลัยและไหว้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เข้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กับพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจ้าพนักงานอาราธนาศีล 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ให้ศีล จบ เจ้าพนักงานอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 44 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานองคมนตรี จุดเทียนที่พระครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วถวายพระครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ 

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 'พระราชินี'

จากนั้น ประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ภัตตาหารนอกนั้น ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับ เสร็จแล้ว ประธานองคมนตรีกล่าวคำถวายสังฆทาน พระสงฆ์กล่าวคำ “สาธุ” ประธานองคมนตรีประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ผ้าไตรนอกนั้นให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนจนครบ ประธานองคมนตรีกรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 'พระราชินี'

ทั้งนี้ พระสงฆ์ที่นิมนต์มาในวันนี้ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะจากวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 44 รูป อาทิ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมงมังคลาราม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม พระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม พระเทพมงคลโสภณ วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชวชิรดิลก วัดเพชรสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 'พระราชินี'

แท็กที่เกี่ยวข้อง