svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ มหาราชปริตร แก่ ปชช.

10 พฤษภาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ มหาราชปริตร แก่ ปชช. ร่วมพิธีฯ 11 พ.ค นี้

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นั้น

 

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ "มหาราชปริตร" สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว

 

สำหรับหนังสือสวดมนต์พระราชทาน จำนวน 10,000 เล่ม ใช้บทสวด "มหาราชปริตร" หรือ ปริตรหลวงชุดใหญ่ ประกอบด้วยบทสวด 12 บท เป็นบทสวดที่เกิดขึ้นกว่า 2,000 ปี ใช้สําหรับสวดคุ้มครองพระเจ้าแผ่นดิน รวมไปถึงพระราชอาณาจักร ต่อมาประชาชนต่างก็นิยมให้มีการสวดพระปริตรในพิธีของตนบ้าง จึงเกิดเป็นประเพณีนิยมสืบต่อกันมาถึงทุกวันนี้ 

 

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการส่งมอบหนังสือสวดมนต์พระราชทาน ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนดาว์นโหลดเพื่อนำไปปรินท์มาใช้ในการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจ 

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  หรือสอบถาม โทร. 0 2441 7992