svasdssvasds

“เฉลิมพระเกียรติ” ในหลวงร.10 คมนาคมจัด “เถลิงฉัตรกษัตรา”

28 ก.ค. 2563 เวลา 9:28 น. 180

กระทรวงคมนาคมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 “เถลิงฉัตรกษัตรา เฉลิมพระชนม์ 68 พรรษา ทศมราชัน” 

 

 

 

 

 

กระทรวงคมนาคม จัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ภายใต้ชื่องาน “เถลิงฉัตรกษัตรา เฉลิมพระชนม์ 68 พรรษา ทศมราชัน” ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร และให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน

 

“เฉลิมพระเกียรติ” ในหลวงร.10 คมนาคมจัด “เถลิงฉัตรกษัตรา”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ภายใต้ชื่องาน “เถลิงฉัตรกษัตรา เฉลิมพระชนม์ 68 พรรษา ทศมราชัน” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน ร่วมในพิธี

 

“เฉลิมพระเกียรติ” ในหลวงร.10 คมนาคมจัด “เถลิงฉัตรกษัตรา”

การจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรออนไลน์ การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ใต้ต้นโพธิ์ทอง ซึ่งออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมอันงดงามและทรงคุณค่าของ “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” อาคารจัตุรมุขโถงทรงไทย ที่มีหน้าบันแต่ละด้านประดับเป็น

ลวดลายที่สื่อถึงพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์แห่งราชสกุล “มหิดล” ภายในนิทรรศการนำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงน้อมนำ สืบสาน ต่อยอดพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่มีต่อกระทรวงคมนาคมอย่างใหญ่หลวง โดยทรงวางรากฐานและพัฒนางานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยตลอดมา

 

โดยจัดแสดงนิทรรศการย่อย แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ “พระทศมราชาใต้พระมหาเศวตฉัตร” “พระราชจริยวัตรงดงามด้วยพระเมตตา” “องค์จอมทัพผู้กล้าแห่งจอมทัพไทย” “ทรงพระปรีชาเกรียงไกรในด้านการบิน” “ทรงเป็นขวัญแผ่นดินด้านสาธารณสุข” “ทรงใส่พระราชหฤทัยส่งเสริมทุกกรณียกิจ” “ทรงอนุรักษ์สรรพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” “ทรงพร้อมผดุงศิลปวัฒนธรรมให้ยืนนาน” “ทรงสืบสานโครงการพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช” และ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” นอกจากนี้ ยังประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบด้วย “รูปสัตว์หิมพานต์” อย่างวิจิตรตระการตา ส่วนด้านหน้าของกระทรวงฯ มีการประดับไฟตกแต่งและกำแพงเมืองจำลองกรุงรัตนโกสินทร์

ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปกรรม “จารึกวัดโพธิ์” ซึ่งตกแต่งอย่างงดงามด้วยภาพสัตว์หิมพานต์ และลวดลายโบราณ ซึ่งสามารถสแกน “QR Code” เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าหิมพานต์แต่ละชนิด ควบคู่กับข้อมูลเบื้องต้นโครงการสำคัญต่างๆ ของกระทรวงฯ ที่แล้วเสร็จ และกำลังดำเนินการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 (แม่น้ำเมย/ตองยิน)      ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา ทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง การพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและภาพลงโทรศัพท์มือถือได้