svasdssvasds

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ 'สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ' เสด็จแทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

05 ก.ค. 2563 เวลา 11:26 น. 33

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เมื่อเวลา 17.24 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังพระบรมมหาราชวัง

เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ แล้วทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย

      ทรงถวายพุ่มเทียน ต้นไม้ทอง ตันไม้เงิน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม

      เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้า ธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ประทับพระเก้าอี้

รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เข้าเฝ้าถวายเทียนชนวน ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า พระราชทานรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่าง ๆ นำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้ว

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ 'สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ' เสด็จแทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เสด็จไปทรงถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ที่อาสน์สงฆ์ เที่ยวแรกจำนวน 20 รูปประทับพระเก้าอี้

 พระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนเที่ยวแรกนี้ ถวายอดิเรกแล้วออกจากพระอุโบสถ พระสงฆ์ชุดต่อไปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการผู้ใหญ่ ประเคนพุ่มเทียน เมื่อ พระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนจนครบ 350 รูปแล้ว เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ ถวายความเคารพพระราชอาสน์

ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศรอบบริเวณพระบรมมหาราชวังว่า  มีประชาชนเดินทางมายังสถานที่ต่างๆ อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนาช่วงวันหยุดยาวซึ่งตรงกับวันอาสาหฬบูชาและวันเข้าพรรษาตลอดทั้งวัน รวมทั้งประชาชนบางส่วนจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า ส่งผลให้การซื้อขายและการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคัก