มท.1 สั่ง กรมที่ดิน ศึกษาปมรื้อกม. ต่างชาติเช่าที่ดิน-กรรมสิทธิ์ห้องชุด

25 มิ.ย. 2567 | 03:58 น.

รองนายกฯและรมว.มหาดไทย “อนุทิน ชาญวีรกูล” ยันไม่มีเลี่ยงบาลีแก้กฎหมายเปิดต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 75% และเช่าที่ดิน 99 ปี ตามมติครม. สั่ง กรมที่ดิน วิเคราะห์ปัจจัยบวก-ลบ ให้ได้ข้อสรุป

กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย ศึกษาความเป็นไปได้ถึงการการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิคนต่างด้าวสามารถ ถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด จากเดิมไม่เกิน 49% เป็นไม่เกิน 75% และพิจารณาทบทวนการกำหนดระยะเวลาของทรัพย์อิงสิทธิตามพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้ ทรัพย์อิงสิทธิ (การเช่า) มีกำหนดเวลาได้ไม่เกิน 99 ปี

ล่าสุด วันนี้ (25 มิถุนายน 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมที่ดิน อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของต่างชาติ และการเช่าที่ดิน ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยด้านบวก และปัจจัยลบให้ได้ข้อสรุปก่อน

นายอนุทิน ระบุว่า การแก้กฎหมายจะไม่มีการกระทำที่เป็นการเลี่ยงบาลี และได้กำชับไปยังอธิบดีกรมที่ดินว่า ต้องทำให้ดีที่สุด นำข้อกังวลของประชาชนมาพิจารณา ดยต้องทำควบคู่ไประหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องเดินหน้า และปกป้องผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุด 

“ขอให้มั่นใจว่าสิทธิประชาชนยังอยู่ และไม่ต้องกังวล เพราะไม่มีใครรู้เรื่องที่ดินมากไปกว่ากรมที่ดิน มั่นใจถ้าเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือ ครม. ไม่มีการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มนายทุนอยู่แล้ว” รองนายกฯ ระบุ

สำหรับกรณี มติครม. ที่มีข้อสั่งการให้ทบทวนกฎหมายครั้งนี้ มีสาระสำคัญ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับมหภาค และดึงดูดนักลงทุนขนาดใหญ่ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยขอให้กระทรวงมหาดไทย ศึกษาความเป็นไปได้ ดังต่อไปนี้

  1. การพิจารณาทบทวนการกำหนดระยะเวลาของทรัพย์อิงสิทธิตามพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้ทรัพย์อิงสิทธิมีกำหนดเวลาได้ไม่เกิน 99 ปี
  2. การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิคนต่างด้าว สามารถถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด จากเดิมไม่เกิน 49% เป็นไม่เกิน 75% โดยอาจกำหนดเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด เช่น การจำกัดสิทธิการออกเสียงของคนต่างด้าวและนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้เข้ามาถือกรรมสิทธิ์ในภายหลังจากที่เกินอัตราส่วน 49%

ทั้งนี้ ที่ประชุมครม. ได้มอบหมายว่า หากมีความจำเป็นต้องตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประการใดเพื่อรองรับการดำเนินการในเรื่องนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย และเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป