“FPT” เร่งเครื่อง ESG รับปี’67 ชู 3 โครงการอสังหาฯ ตอบโจทย์สังคม-สิ่งแวดล้อม

26 ก.พ. 2567 | 02:36 น.

“FPT” เดินหน้าพัฒนาธุรกิจด้วยแนวคิด ESG ผุด 3 โครงการหลักกลุ่มธุรกิจอสังหาฯเพื่อการอยู่อาศัยรับต้นปี 67 มุ่งยกระดับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดแผนติดตั้งโซลาร์ รูฟ ในโครงการบ้านเดี่ยวสร้างกระบวนการจัดการขยะทุกโครงการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทุกค่ายได้ให้ความสำคัญด้านสังคมและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อสร้างจุดขาย จุดแข็งในการดำเนินธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน เช่นเดียวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  หรือ “FPT”ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของเมืองไทย มีเป้าหมาย ยกระดับการอยู่อาศัยในโครงการ และชุมชนรอบข้าง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   หรือ “FPT” กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งต่อพื้นที่การอยู่อาศัยตามแนวทางด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environment, Social, Governance)

เพื่อสร้างการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้สังคมในปัจจุบันที่สามารถส่งต่อรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน และด้วยแนวคิด  Sustainable Living for the Next Generation นี้ บริษัทฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมผ่านโครงการต่าง ๆ กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งการยกระดับการอยู่อาศัยของลูกบ้าน การดูแลชุมชนและสังคม รวมถึงการร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ

ยกระดับสิ่งแวดล้อมในโครงการ

   “โครงการแรกที่จะริเริ่มในปี 2567 จะเป็นการติดตั้งโซลาร์ รูฟ ในโครงการบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมของทุกโครงการใหม่ รวมถึงในบ้านตัวอย่าง, สำนักงานขาย, คลับเฮ้าส์ และพี้นที่ส่วนกลางกว่า 70 โครงการ เพื่อนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้ภายในครัวเรือน มีเป้าหมายกำลังการผลิตไฟไม่น้อยกว่า 1.5 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้จำนวน 100,000 ต้นต่อปี ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 26,400 บาทต่อปี โดยโซลาร์ รูฟที่ติดตั้งนั้นครอบคลุมการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นเจ้าแรก” นายสมบูรณ์ กล่าวเสริม

สมบูรณ์ วศินชัชวาล

    แก้ปัญหาขยะในชุมชน

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เดินหน้าจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงานและลูกบ้าน กับโครงการเดอะรอยัล เรสซิเด้นท์ เกษตรนวมินทร์, เพรสทีจ ฟิวเจอร์รังสิต และแกรนดิโอ บางนา กม. 5 เป็นต้น ที่ให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการจัดการขยะ เพื่อให้ลูกบ้านสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี

โดยตั้งเป้าหมายดำเนินการครอบคลุมทุกโครงการที่โอนแล้วไม่น้อยกว่า 50% รวมถึงมีการจัดการขยะในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งเน้นการจัดการขยะก่อสร้าง ตั้งแต่การคัดแยก ฝังกลบ การนำไปรีไซเคิล และดูแลการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการก่อสร้าง เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

นอกจากนี้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ กลุ่มแรงงานและเด็กในแคมป์ก่อสร้างเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ด้วยมุมมองการดำเนินธุรกิจที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงจัดทำโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ แบ่งฝัน ปันยิ้ม

เริ่มต้นเป็นแห่งแรกที่โครงการเพรสทีจ สาทร ซึ่งร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (BSI: Building Social Impact Initiative) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในแคมป์ก่อสร้างให้มีความปลอดภัย และสุขอนามัย สนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งด้านสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และการเข้าถึงระบบการศึกษา เป็นต้น

 “บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าขยายผลโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมให้กว้างขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าโครงการเหล่านี้จะสามารถยกระดับการอยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน รวมถึงร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ถือได้ว่าเป็นการส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันสอดรับกับเจตนารมณ์ของแบรนด์เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ในการสร้างสรรค์พื้นที่ เพื่อประสบการณ์ที่ดีคงอยู่อีกด้วย” นายสมบูรณ์ กล่าว

ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน