svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง -ชมพู บ้าน-คอนโดพรึบ รื้อผังกทม.เอื้อลงทุน

09 มิถุนายน 2566

รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดประชาชนทดลองนั่งฟรี -สายสีชมพูใกล้เปิดให้บริการ คอนโด- บ้านจัดสรรพรึบ ที่ดินรอพัฒนาเพียบ รื้อผังกทม.ใหม่เอื้อใช้ประโยชน์ที่ดิน

 

ตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมา เริ่มมีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้นตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จากความชัดเจน การก่อสร้างโครงการ ส่งผลให้แนวถนนลาดพร้าวมีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากกว่าถนนศรีนครินทร์ต่อเนื่องถึงสำโรง กระทั่งปี2565 ถนนศรีนครินทร์ต่อเนื่องถึงสำโรงมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้นแบบชัดเจน และยังมีที่ดินรอการพัฒนา อีกมาก โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม

เมื่อสำรวจตลอดแนว พบจำนวนคอนโดมิเนียมรวมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง นับรวมตั้งแต่ปี2552 ถึงปัจจุบันมีจำนวน 29,630 ยูนิต และเทียบ 10 ปีนับจากปี.2557 เป็นต้นมา เปิดขายใหม่ประมาณ 20,000 ยูนิต โดยคอนโดมิเนียมทั้งหมดในพื้นที่กว่า 29,630 ยูนิตขายไปแล้วกว่า 85%  ราคาขายตั้งแต่ 60,000- 100,000 บาทต่อตารางเมตร แต่โครงการส่วนใหญ่ขายไม่เกิน 90,000 บาทต่อตารางเมตร

ก่อนหน้านี้ 4-5 ปี คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ยังคงกระจายอยู่ในพื้นที่ตามแนวถนนลาดพร้าว โดยเฉพาะบริเวณที่มีความเป็นชุมชนหรือการพัฒนามาก่อนหน้านี้แล้ว เช่น โชคชัย 4 บางกะปิ จากนั้นบริเวณที่จะเป็นสถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง เช่น ลำสาลีก็กลายเป็นพื้นที่ยอดนิยมขึ้นมาทันทีมีผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าไปในพื้นที่หลายราย

พื้นที่ถนนศรีนครินทร์อาจมี บ้านจัดสรรมากกว่าคอนโดมิเนียม แต่พื้นที่รอบสถานีร่วมกับแอร์พอร์ตลิงค์ และพื้นที่ที่ไม่ไกลจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ เช่น ซีคอนสแควร์ พาราไดซ์พาร์ค มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เช่นกันแต่ปี2565 ไม่ตํ่ากว่า 5,000 ยูนิต ในแนวศรีนครินทร์ต่อเนื่องถึงสำโรง

ปัจจัยสำคัญที่มีผลให้มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายในพื้นที่ตามแนวถนนศรีนครินทร์ไม่มาก คือ ข้อจำกัดเรื่องผังเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ สีเหลือง และสีส้ม หรือที่อยู่อาศัยที่มีความแน่นน้อย และปานกลาง  มีข้อจำกัดพัฒนาอาคารสูง  โดย FAR อยู่ระหว่าง 3 และ 5 เท่านั้น มีเพียงบางพื้นที่มี FAR = 7 เช่น พื้นที่รอบ แอร์พอร์ตลิงค์ สถานีหัวหมาก

ส่วนคอนโดมิเนียมแนวเสนทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูไตรมาสที่ 1 ปี.2566 อยู่ที่ประมาณ 26,270 ยูนิต โดยเปิดขายมาตั้งแต่ปี2552 และเป็นการขยายตัวแบบต่อเนื่อง ไม่มีปีใดที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมากแบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง อาจจะเป็นเพราะ เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่ผ่านกรุงเทพมหานครรอบนอกทั้ง 2 เส้นทาง โครงการส่วนใหญ่เปิดขายมาสักระยะอัตราการขายเฉลี่ยอยู่ที่ 86% ไม่เกิน 90,000 บาทต่อตารางเมตร

 เส้นทางรถไฟฟ้ายังช่วยเพิ่มศักยภาพของที่ดินในพื้นที่ตลอดแนวเส้นทาง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่พื้นที่รอบ สถานีรถไฟฟ้าจะมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบตามผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ แม้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามแนวทางของผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน แต่คงไม่ด้อยกว่าเดิมโดยเฉพาะพื้นที่รอบ สถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้ามากกว่า 1 เส้นทาง

พื้นที่ตามแนวถนนศรีนครินทร์ และรามอินทราที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีศักยภาพตามข้อจำกัดในผังเมืองที่มากขึ้น เจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ในพื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสีชมพูเริ่มมีการขยับขยายหรือมีการประกาศขายที่ดินมากขึ้น ตลาดสด หรือโกดังขนาดใหญ่อาจจะกำลังรอการขายอยู่ รวมไปถึงผู้ประกอบการเจ้าของที่ดินหลายรายที่อาจจะรอความชัดเจนในเรื่องของผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ 

 ดังนั้นพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพูแม้จะเป็นรถไฟฟ้ารางเบาไม่ผ่านเข้าใจกลางเมือง แต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายหลัก รวมถึงทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต

โครงการที่อยู่อาศัยแนวสายสีเหลือง-สีชมพู