เปิด30 กลุ่ม บ้าน -ที่ดิน- คอนโด แบบไหน ไม่ควรลงทุน

05 ก.พ. 2566 | 03:18 น.

เปิด30กลุ่ม บ้าน -ที่ดิน- คอนโด แบบไหน ไม่ควรลงทุน คอลัมน์ Property Inside :โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย AREA เตือนซื้ออสังหาริมทรัพย์พึงระวัง

 

 

 

ทรัพย์สินที่อยู่ในท้องตลาด มีอยู่บางรายการที่ไม่พึงซื้อ เพราะมีข้อจำกัดบางประการ ทำให้ราคาทรัพย์สินที่ซื้อลด ไม่เพิ่มหรือเพิ่มน้อยกว่าปกติ ไม่ควรลงทุนซื้อนั่นเอง มาตรวจสอบดูว่ามีรายการอะไรบ้าง

กลุ่มเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

1. ที่ดิน ภบท.5/สปก.4-01 ที่ดินเหล่านี้ซื้อไปก็ไม่อาจออกเป็นเอกสารสิทธิ์ และถือเป็นการส่งเสริมการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มเติม

 2. ที่ดินมีภาระผูกพันต่างๆ/ข้อพิพาท ข้อนี้เป็นความยุ่งยาก ยังมีทรัพย์สินดีๆ ให้ซื้อมากมายในปฐพี (ยกเว้นเราทำ Due Diligence ดีๆ)

3. อุทยาน เขตป่า (ชายเลน) ที่ดินประเภทนี้คงชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ควรซื้อ

 

เปิด30  กลุ่ม บ้าน -ที่ดิน- คอนโด  แบบไหน ไม่ควรลงทุน

 

กลุ่มตัวที่ดิน

4.ที่ตาบอด หาทางออกไม่ได้ คงไม่ดีแน่นอน ยกเว้นมีคนต้องการซื้อของเราจริงๆ

5. ที่สามเหลี่ยมชายธง ข้อนี้คงเห็นชัดว่าทำให้การออกแบบอาคารได้ไม่เต็มที่

6. ที่หลายเหลี่ยม ก็คงเช่นเดียวกัน ทำให้สูญเสียที่ดินโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปโดยใช่เหตุ

7. แปลงหัวมุม ในกรณีที่อยู่อาศัยจะทำให้ไม่เป็นส่วนตัวนัก แต่ในทำเลค้าขายจะดีกว่าแปลงปกติ

 8. แปลงที่ดินทางสามแพร่ง ก็ในทำนองเดียวกัน ทำให้ขาดความเป็นส่วนตัว เสียงดัง ไฟส่องยามคํ่าคืน อาจเกิดอุบัติเหตุได้

กลุ่มตัวบ้าน

9. บ้าน/ห้องชุดที่ถูกบังวิว กรณีที่อยู่ดีๆ มีอาคารมาบังวิว หรือมีโอกาสที่จะถูกบังวิวในอนาคต ก็อาจทำให้ราคาค่อนข้างขยับตัวช้ากว่าทั่วไป

10. บ้านที่มีคนเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ หลายคนถือสาในเรื่องนี้ จึงทำให้อุปสงค์มีน้อยลงกว่าปกติ ขายได้ยากขึ้น

11. บ้านริมรั้วโครงการ มีโอกาสที่จะถูกโจรกรรมจากภายนอกมากกว่าบ้านที่อยู่ภายในหมู่บ้าน

กลุ่มตัวโครงการ

12. โครงการที่อยู่อาศัย (เกือบ) ร้าง ทำให้วังเวง ยิ่งถ้าเป็นหมู่บ้านร้างไปเลย ยิ่งด้อยค่านัก ค่าส่วนกลางก็อาจเก็บไม่ได้ อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

13. ติดกับสโมสร สระว่ายนํ้า แรกๆ ก็มักมีคนชอบ แต่อยู่ๆ ไปจะพบถึงความพลุกพล่าน เสียงดัง ยิ่งถ้าเป็นสโมสรร้างยิ่งวังเวง ทำให้ทรัพย์เราขายได้ยาก

14. บ่อบำบัด, ติด/ใกล้ กรณีนี้คงมีเรื่องกลิ่นและดูไม่เป็นมงคล

 กลุ่มสภาพแวดล้อมใกล้ตัว

15. บ้านทรงเจ้า/เข้าผี, ใกล้ บ้างก็จะมีคนมาเยี่ยมเยียนบ่อย ปัญหาการจอดรถ หรือการวาง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” เกะกะ หรือดูน่ากลัว

16. ร้านรับซื้อของเก่า/โรงกลึง/รง.ต่างๆ ทำให้เกิดทัศนะอุจาด หรือเสียง กลิ่นที่ไม่ดี

17. สถานบันเทิงยามคํ่าคืน, ใกล้ ซึ่งมักมีเสียงดังอึกทึก ตี-ทะเลาะกันยามคํ่าคืน ดูไม่เป็นส่วนตัวและอาจเกิดอันตราย

 กลุ่มสภาพแวดล้อมโดยรอบ

18. บ่อดิน มีโอกาสที่บ้านและที่ดินโดยรอบจะทรุดตัวลงได้ตามที่เคยเป็นข่าว

19. โรงงานขยะ, ใกล้ อันนี้คงชัดเจนในเรื่องกลิ่นและรถขนขยะวิ่งกันขวักไขว่

20. ศาสนสถาน, ใกล้ ซึ่งมักมีเสียงบทสวดบ่อยครั้งในแต่ละวัน บ้างก็มีเสียงระฆัง มีผู้มาชุมนุมปฏิบัติศาสนกิจ

21. สุสาน, ใกล้ ข้อนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายมาก แต่มีหลายโครงการที่บ้านและสุสานอยู่ชิดติดกันก็ดี แต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้จะดีกว่า

กลุ่มทำเลที่ตั้ง

22. ทำเลเชิง/ใต้สะพาน บ้านหรือโครงการที่อยู่เชิง/ใต้สะพานมักไม่สะดวกในการเข้าถึง มีข้อจำกัดในการก่อสร้าง

23. นํ้า (เคย) ท่วม แม้นํ้าท่วมใหญ่จะไม่บ่อยนัก แต่กับทำเลที่นํ้าท่วมบ่อยๆ ก็พึงระวัง

24. แผ่นดินทรุด ในบางบริเวณมีแผ่นดินทรุดเป็นพิเศษ หรือหลุมยุบ พึงระวังให้มากเช่นกัน

 กลุ่มสาธารณูปโภค

25. แนวเวนคืน, อยู่ใน  การที่อยู่ในแนวเวนคืน ย่อมทำให้เกิดปัญหา ซื้อขายยาก เพราะบางกรณีแนวเวนคืนก่อสร้างถนน เป็นแนวที่ยังกำหนดไว้กว้างๆ ทำให้ทรัพย์สินของเราขายได้ยาก

26. สาย/เสาไฟฟ้าแรงสูง, ใกล้ ทำให้เกิดอันตรายได้ เกิดทัศนะอุจาด

27. ที่ดิน (นา) ที่ห่างไกลความเจริญ ในทำเลที่ยังไม่มีสาธารณูปโภคใดๆ ห่างไกลความเจริญนั้น ราคาที่ดินมักจะหยุดนิ่งหรือขึ้นช้ากว่าที่อื่นมาก

กลุ่มทำเลการเมือง

28. ค่ายทหารโดยเฉพาะที่มีวัตถุระเบิด, ใกล้ เพราะเคยมีข่าวการระเบิดของคลังแสง เป็นต้น

29.บ้านบุคคลสำคัญ, ใกล้ เพราะมีโอกาสที่จะได้รับความรำคาญ ไม่สะดวกในการเดินทาง

30. พื้นที่ทางการเมือง, ใกล้ ทั้งนี้อาจมีรัฐประหาร อาจได้รับ “ลูกหลง” เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ทรัพย์สินของเราที่เป็นลักษณะเช่นนี้หรืออยู่ในทำเลหรือโครงการแบบนี้เป็นสิ่งที่พึงสังวร อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจมีข้อยกเว้นบ้าง!!!