svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

'สิงห์ เอสเตท' ตั้งเป้าลด 'ก๊าซคาร์บอน' ปีละ 10%ใน 4 ธุรกิจ

11 พฤษภาคม 2565

ยักษ์ใหญ่อสังหาฯ 'สิงห์ เอสเตท' ชู Green Business ตั้งเป้าลด'ก๊าซคาร์บอน' ให้ได้ 10% ในทุก 4 กลุ่มธุรกิจหลัก มุ่งสู่ Net -Zero รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

11 พ.ค.2565 - นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ กล่าวในงาน เสวนา “ZERO CARBON : วิกฤติ-โอกาสไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ถึงแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ สู่ Net -Zero หลังจากตั้งเป้าหมายระยะยาวภายในปี 2573 จะลดก๊าซคาร์บอนให้ได้ 70% ขึ้นเป็นผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบรับกับทิศทางโลก มีส่วนร่วมในการรับมือกับแนวโน้มสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

โดยระบุว่า ปัจจุบัน บริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Best in Class ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 

  • อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัย 
  • อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน
  • อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม 
  • นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 

 

จะเห็นได้ว่าบริษัท มีบทบาทเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในแง่ทั้งผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ ผู้ให้บริการสังคมและผู้คน ผ่านการพัฒนาโปรดักส์ต่างๆ ขณะเดียวกัน เกี่ยวพันกับคู่ค้าในระบบเป็นจำนวนมาก เช่น ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ,ผู้ค้าเหล็ก - ปูน ไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนโดยรอบ  ตั้งแต่การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ,การจัดหาที่ดิน ,การออกแบบ ,การก่อสร้าง และการบริหารสินทรัพย์

'สิงห์ เอสเตท'  ตั้งเป้าลด 'ก๊าซคาร์บอน' ปีละ 10%ใน 4 ธุรกิจ
 

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายระยะสั้น ว่า ภายในปี 2568 จะลดก๊าซคาร์บอนให้ได้ 10% และประกาศลดควมเสี่ยงด้านสภาพอากาศให้ครอบคลุม 100% ใน 4 กลุ่มธุรกิจ ผ่านการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่

  • สังคม การสังคมคุณภาพและชีวิตที่ดีให้แก่คนทุกกลุ่มจากพื้นที่ธุรกิจที่พัฒนาขึ้น 
  • เศรษฐกิจ พัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
  • สิ่งแวดล้อม มุ่งหน้ารับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ 

'สิงห์ เอสเตท'  ตั้งเป้าลด 'ก๊าซคาร์บอน' ปีละ 10%ใน 4 ธุรกิจ
" เราเชื่อว่า เมื่อเราอยู่ได้ สังคมก็ต้องอยู่ได้ ทั้งนี้ นอกจากเรื่องผลประกอบการที่ต้องมีกำไร เรายังมองถึงมิติของสิ่งแวดล้อมที่ต้องดูแล ผ่านการหาจุดสมดุลที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการลงทุน หาที่ดินเบื้องต้น การดูทรัพยากรที่อยู่เก่าในพื้นที่ และช่วยสนับสนุนพันธมิตร ผู้ค้ารายย่อยในชุมชน ที่อยู่บริเวณโดยรอบ ให้เค้ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับ Net-Zero ไปด้วยกัน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องมีเงินทุนรองรับ " 

 

ผู้บริหารสิงห์ เอสเตท ระบุว่า ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนสำหรับแนวทางของบริษัท ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ เช่น การก่อสร้างอาคารตาม มาตรฐาน LEED มีเทคโนโลยีประหยัด พลังงานและพื้นที่สีเขียวในอาคาร เอส โอเอซีส , การใช้หลักความยั่งยืน และพลังงานธรรมชาติ แดด ,ลม เป็นส่วนสำคัญในการออกแบบโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อลดการพึ่งพาเครื่องใช้ไฟฟ้า และ การมีส่วนร่วมดูแล เพิ่มพื้นที่แหล่งสมดุลคาร์บอน เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศ (การดูแลปะการังในโครงการคอร์สโร้ด มัลดีฟ) เช่นเดียวกับ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอ่างทอง 1,900 ไร่ ในรูปแบบ Eco-industrial Estate ซึ่งจะประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำ โรงไฟฟ้า 3 โรง และอีก 1,000 ไร่ จะจัดเป็นพื้นที่ ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ต้องการผลักดันไปธุรกิจ ไปสู่ Net-Zero เข้ามาต่อยอดอีกด้วย

'สิงห์ เอสเตท'  ตั้งเป้าลด 'ก๊าซคาร์บอน' ปีละ 10%ใน 4 ธุรกิจ