8 ตัวแปรหลัก ลุ้นโอนกรรมสิทธิ์ 'ที่อยู่อาศัย' ปีนี้แตะ 9 แสนล.

18 ก.พ. 2565 | 04:24 น.

ผ่าแนวโน้ม ตลาด 'ที่อยู่อาศัยไทย' ปี 2565 REIC ประเมินลุ้นโอนกรรมสิทธิ์ใหม่ทะลุ 9 แสนล้านบาท ฟื้น 13.3% จับตา 8 ตัวแปร GDP ,อัตราดอกเบี้ย ,เงินเฟ้อ และ อัตราดูดซับ บ้าน-คอนโดฯ ค้างเก่า

18 ก.พ.2565 - เศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะดำเนินไปในทิศทางใดนับว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญของทิศทางการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดที่อยู่อาศัย

ล่าสุด ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ประเมินว่า สำหรับแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2565 REIC จัดทำประเมินสถานการณ์แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยโดยประเมินจาก 8 ตัวแปรหลัก โดยเรียงลำดับตามความสำคัญสูงสุด ประกอบด้วย 

 

 • อัตราการขยายตัวของ GDP 
 • อัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ย MRR 
 • ผลกระทบเชิญนโยบายและสถานการณ์ที่สำคัญ 
 • อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 
 • อัตราดูดซับบ้านจัดสรร 
 • อัตราดูดซับอาคารชุด -กรุงเทพฯและปริมณฑล  
 • อัตราดูดซับบ้านจัดสรร 
 • อัตราดูดซับอาคารชุดในส่วนของภูมิภาค  

โดยคาดการณ์ว่าปี 2565 ในด้านอุปทานจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีหน่วยการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินประมาณ 85,538 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.0 จากปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 15.2 ถึง 40.8 ในด้านที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนคาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนประมาณ 105,307 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3 จากปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 21.8 ถึง 48.8


คาดหน่วยโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม มูลค่าทะลุ 9 แสนล้านบาท

ส่วนในด้านอุปสงค์คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยคาดว่าจะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 332,192 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 25.1 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ 10.5 ถึง 35.5 การโอนกรรมสิทธิ์แนวราบจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ 12.2 ถึง 37.1ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ 7.2 ถึง 32.4

 

ในส่วนของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์คาดว่าปี 2565 จะมีมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 909,864 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 13.3  หรืออยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 ถึง 23.9 การโอนกรรมสิทธิ์แนวราบจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ -0.9 ถึง 21.2 ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ 4.6 ถึง 29.9

 

ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทั่วประเทศคาดว่าปี 2565 จะมีมูลค่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทั่วประเทศประมาณ 627,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 2.5 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ -7.7 ถึง 12.8 และคาดว่าจะมีมูลค่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลคงค้างประมาณ 4,748,189 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 5.5 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ -5.1 ถึง 10.8 

 

เปิดปัจจัยบวก - ปัจจัยลบตลาดที่อยู่อาศัยไทย 

ดร.วิชัย ยังกล่าวว่า แม้ขณะนี้ หลายภาคส่วนประเมินว่า ปี 2565 จะเป็นปีแรกที่เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นอย่างชัดเจน โดยมีแรงขับเคลื่อนหลัก ๆ มาจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศ ทั้งการบริโภค การลงทุน และการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังจากมีอัตราการฉีดวัคซีนกระจายทั่วถึงมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจในประเทศเริ่มกลับมาเดินเครื่องได้อีกครั้ง แต่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงต้องเผชิญกับทั้งปัจจัยบวก และปัจจัยลบ ดังนี้

 

ปัจจัยบวกกระตุ้นการซื้อ-ขายและโอนกรรมสิทธิ์ 

 • การมีมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ (ลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองเหลือร้อยละ 0.01 รวมถึงการขยายไปสู่บ้านมือสองด้วย) 
 • การผ่อนคลายมาตรการผ่อนปรน LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จะช่วยให้มีการซื้อบ้านสัญญาที่ 2 และ 3 เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการลงทุนมีเพิ่มมากขึ้น 
 • สภาพคล่องของธนาคารมีมากพอสำหรับสินเชื่อปล่อยใหม่ 
 • ผู้ประกอบการยังคงมีการทำโปรโมชั่นลดราคาขายและให้ของแถมต่างๆ


ปัจจัยลบ หรือ ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง 

 • อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มจะปรับขึ้น 
 • การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ “โอมิครอน” 
 • ภาวะหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับที่สูงถึง 90% ของ GDP 
 • สภาวะการจ้างงาน
 • การมีรายได้ของประชาชนที่อาจจะมีการฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ 
 • ภาวการณ์เพิ่มขึ้นของ NPL ของสถาบันการเงิน
 • ต้นทุนค่าก่อสร้างแพงขึ้น 
 • ภาวะเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวดีจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ