100สัญญาเวนคืนไฮสปีดฯ ป่วน  รังวัดคลาดเคลื่อนขัดงบกลาง64

02 ตุลาคม 2564

        รฟท. ส่งมอบพื้นที่ไฮสปีดฯให้ซีพีช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ติดปัญหาเวนคืน 100 สัญญา รังวัดคลาดเคลื่อน ขัดงบกลางปีงบ 64 ที่ครม.อนุมัติ ทำชดเชยสะดุด ลุ้นสำนักงบฯเคลียร์ ขณะที่เฟส 2 ช่วงพญาไท-บางซื่อ ติดรื้อย้ายสาธารณูปโภคอื้อ

 

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะทาง 220 กม. วงเงิน 224,544 ล้านบาท ปัจจุบันติดปัญหาด้านการเวนคืนที่ดินและการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ระยะทาง 170 กิโลเมตร (กม.) ได้ภายในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ตามแผน หลังจากนั้นจะดำเนินการลงพื้นที่บางส่วน ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนของกฎหมายในการเวนคืนที่ดิน คาดว่าจะดำเนินการเวนคืนที่ดินครบทั้ง 100% ภายใน 90 วัน หลังจากส่งมอบพื้นที่แล้วเสร็จ ซึ่งจะไม่กระทบต่อการก่อสร้างโครงการฯ

 

 “ด้านการเวนคืนที่ดินจำนวน 100 สัญญา ซึ่งติดขัดปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบกลางงบประมาณปี 2564 วงเงิน 568 ล้านบาทนั้น จากงบประมาณรวม 5,740 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เคยอนุมัติ จากการตรวจสอบขั้นตอนการเวนคืนที่ดินในช่วงการประกาศราคาที่ดิน จะกำหนดราคาต่อตารางวา (ตร.ว) ไว้ แต่เมื่อลงไปสำรวจพื้นที่

พบว่ารายละเอียดการวัดพื้นที่มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ส่งผลให้การของบกลางปีงบ 2564 ต้องมีการปรับรายการในสัญญาให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่สำรวจ โดยดำเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงบประมาณพิจารณา ได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายน”

ปัจจุบันโครงการฯดังกล่าวมีการเวนคืนที่ดินทั้งหมด 700 สัญญา ซึ่งมีผู้สนใจทำสัญญาแล้วเสร็จ 600 สัญญา แต่พบว่ามีผู้ที่ไม่สนใจทำสัญญา 100 สัญญา เบื้องต้นรฟท.มีสิทธิวางทรัพย์กับธนาคารโดยแจ้งให้เจ้าของที่ดินสามารถรับทรัพย์ได้ มีระยะเวลาตามกฎหมายภายใน 90 วัน รฟท.ถึงจะมีสิทธิตามกฎหมายสามารถครอบครองที่ดินดังกล่าวได้ คาดว่าจะดำเนินการวางทรัพย์เพื่อดำเนินการจ่ายชดเชยค่าเวนคืนที่ดินได้ภายในเดือนกันยายน 2564

                ส่วนการส่งมอบพื้นที่เฟส2 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กิโลเมตร (กม.) อยู่ระหว่างการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ทั้งท่อประปาและสถานีสูบน้ำเล็กน้อย ขณะที่ผู้บุกรุกทั้งหมด ราว 20 ราย ได้ย้ายออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากผู้บุกรุกบางส่วนได้ดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่ในช่วงที่มีการก่อสร้างรถไฟสายสีแดง คาดว่าจะรื้อย้ายแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้กลุ่มซีพีได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ส่วนช่วงพญาไท-บางซื่อ ระยะทาง 22 กิโลเมตร (กม.) ปัจจุบันติดปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภคบริเวณท่อน้ำมัน ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ใกล้แล้วเสร็จและเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2564 คาดว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติรายงานฯไม่เกิน 6 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการรื้อย้ายท่อน้ำมันภายในเดือนมีนาคม 2565 คาดรื้อย้ายเสร็จ ราว 7-8 เดือน สามารถส่งมอบพื้นที่ในช่วงดังกล่าวได้ปลายปี 2565

                ขณะที่ผู้บุกรุกราว 100 หลังคาเรือน ทยอยออกจากพื้นที่แล้ว ซึ่งเหลือผู้บุกรุกราว 200 หลังคาเรือนที่ยังไม่ได้ย้ายออกจากพื้นที่ของรฟท. เบื้องต้นรฟท.อยู่ระหว่างดำเนินการฟ้องร้องผู้บุกรุกต่อศาลฯ กรณีผู้บุกรุกที่อาศัยในบริเวณกีดขวางการก่อสร้างของโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการชดเชยเวนคืนที่ดินแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนมกราคม 2565และดำเนินการย้ายผู้บุกรุกออกจากพื้นที่แล้วเสร็จภายในต้นปี 2565