svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"กรมที่ดิน" พร้อมถอนเอกสารสิทธิ”เขากระโดง”บุรีรัมย์ คืนการรถไฟ

26 กรกฎาคม 2564

กรมที่ดินส่งข้อมูลจังหวัดตรวจสอบพร้อมเพิกถอนเอกสารสิทธิตามมาตรา61 ที่ดินเขากระโดงการรถไฟบุรีรัมย์ แบ่ง3กลุ่ม 5,000ไร่-2แปลงนักการเมืองดัง-ประชาชน35ราย บุกรุก

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยระบุได้สั่งการให้กรมที่ดิน  เร่งตรวจสอบที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 . ที่ดิน 5,083 ไร่ จำนวนกว่า100แปลง  ขณะนี้ กรมที่ดินมีหนังสือไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้รฟท.ชี้แนวเขตที่ชัดเจน  เพื่อตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจดแจ้ง เอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ต่อไป

 

ทั้งนี้พื้นที่ส่วนให้ยังเป็นสิทธิ์ครอบครองการทำประโยชน์ประเภทส.ค.1เรื่องนี้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) มีหนังสือร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือนเมษายน2564 ให้กรมที่ดินตรวจสอบดังกล่าว

 

กลุ่มที่2. ที่ดินเขากระโดงจำนวน2แปลงครอบครองโดยนักการเมืองชื่อดัง ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61ตามคำสั่งอัยการสูงสุดอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้กรมที่ดินได้เคยมีหนังสือหารือไปยังอัยการสูงสุดเพื่อขอยุติการตั้งคณะกรรมการตรามมาตรา61 เมื่อปี2555-2556  เนื่องจากในครั้งนั้นรฟท.ไม่สามารถชี้แนวเขตได้

 

กลุ่มที่3 ประชาชน35ราย ที่อยู่ระหว่างฟ้องร้องพบว่าส่วนใหญ่เป็นหลักฐานครอบครองที่ดินประเภทส.ค.1ซึ่งเป็นที่ดินของรฟท.ทั้งหมดกรมที่ดินเตรียมตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61 เพิกถอนต่อไป

 

รายงานข่าวยังระบุว่า กรมที่ดินได้มีหนังสือแจ้งไปยังรฟท.และท้องที่ขอให้ชี้แนวเขตก่อนที่จะมีหนังสือจาก รฟท.มายังกรมที่ดินให้เพิกถอนหลักฐานการครอบครอบทำประโยชน์ที่ดิน,เอกสารสิทธิมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้ว

 

 

 

 

 

ขณะเดียวกันยังมีรายงานจาก กรมที่ดิน เพิ่มเติม กรณีที่ดินรถไฟเขากระโดง ตามที่ได้มีการส่งหนังสือจากรฟท.มายังกรมที่ดินเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนนั้น โดยกรมที่ดินอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ

 

กรณีดังกล่าว รฟท.ขอให้กรมที่ดินเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกทับที่ของรฟท. บริเวณเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่ดิน 5083 ไร่ ที่ศาลฎีกาได้ได้มีคำพิพากษา ว่าเป็นพื้นที่ของรฟท. รวมไปถึงบางโฉนดในพื้นที่ต.อิสาน ซึ่งเป็นที่ดินของนักการเมืองดังในจ.บุรีรัมย์เป็นผู้ครอบครอง

 

ก่อนหน้านี้ สหภาพรถไฟ ได้ยื่นให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพิกถอนที่ดินทุกแปลงที่ออกทับที่รถไฟดังกล่าวทางกรมที่ดินรับเรื่องและดำเนินการให้จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใดบ้าง ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้จังหวัดเสนอรายงานมายังกรมที่ดินเพื่อดำเนินการต่อไปตามขอบเขตอำนาจที่กรมสามารถดำเนินการได้

นอกจากนี้ในส่วนของที่ดินพื้นที่ต.อิสาณบางแปลงนั้นกรมที่ดินได้แจ้งให้รฟท.ดำเนินการในฐานะเจ้าของที่ดินฟ้องคดีตามหนังสือของอัยการที่ส่งมาให้กรมฯแล้วส่วนกรณีบุกรุกของราษฎร 35 ราย ตามคำพิพากษาศาลฎีกา นั้นได้มีการแจ้งให้จังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

รายงานระบุว่าการดำเนินการของกรมที่ดิน กรณีที่เขากระโดง ตามที่มีการอภิ

ปรายไม่ไว้วางใจในสภาฯและรฟท.ได้ส่งหนังสือมานั้นทั้งหมดอยู่ระหว่างการส่งหลักฐานไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการตรวจสอบข้อเท้จริง หากปรากฎเป็นเช่นไร หรือหากพบว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีความคลาดเคลื่อนประการใด ในการออกเอกสารสิทธิ ทางกรมฯจะดำเนินการจะเพิกถอนตามอำนาจหน้าที่ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61 ต่อไป

"ฐานเศรษฐกิจ"  สอบถามไปยัง นายนิพนธ์ บุญญามณี   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กรณีที่ดินเขากระโดง การรถไฟ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยืนยันว่าทางกรมที่ดินยังไม่ได้รายงานมา