svasdssvasds

ขยาย6เลน ทางหลวง “พิมาย-หินดาด” คืบ 80% เสริมท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ คึก

08 มี.ค. 2564 เวลา 6:01 น. 1.2k

กรมทางหลวง ขยาย ทางหลวง ก่อสร้างขยาย4-6เลน ถนน โครงการ สาย อ.พิมาย – บ.หินดาด จ.นครราชสีมา หรือโคราช เชื่อม ถนนมิตรภาพ คืบหน้ากว่า 80% คาดจะเสร็จปลายปี 2564 ช่วย ส่งเสริมการ เดินทาง ระบายจราจร การท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

 

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยาย เขตทาง ทางหลวงหมายเลข 206 สาย อ.พิมาย บ.หินดาด ระยะทาง 28.74 กิโลเมตร ในพื้นที่ อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สนับสนุนการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางหลวงหมายเลข 206 ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร

อีกทั้งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวไปอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 2 ( ถนนมิตรภาพ) กับทางหลวงหมายเลข 226 (สายหัวทะเล-วารินชำราบ) สามารถเดินทางจากด้านตะวันออกของนครราชสีมาไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และเชื่อมไปทางด้านตะวันตกคือจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงจึงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าวระหว่าง กม.7+83036+576 อ.พิมาย โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร 5 ช่องจราจร  และ 6 ช่องจราจรในย่านชุมชนหนาแน่น ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร 

 

ขยาย6เลน ทางหลวง “พิมาย-หินดาด” คืบ 80% เสริมท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ คึก

 

ไหล่ทางกว้างข้างละ   2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะดินถมและแบบเกาะกลางสลับเป็นช่วงๆ รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง  7 แห่ง ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 5 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 1,193,331,000 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 80%  คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ.2564 นี้

               

              

 

 

  ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง กระจายความเจริญและการพัฒนาสู่ภูมิภาค รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค

ขยาย6เลน ทางหลวง “พิมาย-หินดาด” คืบ 80% เสริมท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ คึก

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด