เปิดแผน “จระเข้” ชูนวัตกรรม นำทางสู่ทศวรรษ ที่ 4

25 ก.ย. 2565 | 05:58 น.

“จระเข้ คอร์ปอเรชั่น” เดินหน้ายุทธศาสตร์ ชูนวัตกรรมรอบด้าน สู่ทศวรรษที่ 4 สร้างการเติบโตยั่งยืน พร้อมรุกตลาดไทย-CLMV มั่นใจสิ้นปีเติบโตกว่า 10%

นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าตรา “จระเข้”  เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าก่อสร้าง เพื่อคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

 

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า ยังคงเดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดกาวซีเมนต์และกาวยาแนวปูกระเบื้อง และไม่หยุดยั้งในการพัฒนานวัตกรรมเคมีก่อสร้าง ที่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมซ่อมแซม และตกแต่งแบบครบวงจร เพื่อบ้าน อาคาร ไปจนถึงงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 

ศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์

ทั้งนี้ แผนการลงทุนใน 3-5 ปี จะมีการพัฒนานวัตกรรมด้านของการขยายสินค้ากลุ่มเคมีก่อสร้างให้ครอบคลุมมากขึ้น ใช้ Enterprise Resource Planning หรือ ERP พัฒนาระบบการจัดการตั้งแต่การผลิต จัดส่ง และเชื่อมต่อการชำระเงิน รองรับการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย สอดคล้องกับธุรกิจยุคใหม่

 

ผนวกกับ Customer Data / Digital Transformation เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ในรูปแบบของ B2B2C  เสริมด้วย Non Products เช่น บริการติดตั้ง โดยช่างฝีมือที่ได้รับการรับรองจากศูนย์ฝึกอบรม จระเข้ อะคาเดมี่ (JORAKAY ACADEMY TRAINING CENTER) เป็นการต่อยอดบริการให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยอย่างครบวงจร 

 

ด้านการขยายตลาดในต่างประเทศ จะมุ่งไปในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะเวียดนาม  ซึ่งเป็นตลาดที่มีโอกาสการเติบโตสูง สำหรับเป้าหมายยอดขายในปีนี้ คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตกว่า 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้านวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งแบบครบวงจร งานโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการก่อสร้างระบบคมนาคมเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการต่อยอดนวัตกรรมใหม่มุ่งตอบโจทย์สุขภาวะที่ดีในการอยู่อาศัย เช่น ลดความเสี่ยงเชื้อโรค  ลดสารประกอบอินทรีย์วัตถุระเหยง่าย (VOCs)  เป็นต้น

เปิดแผน “จระเข้” ชูนวัตกรรม  นำทางสู่ทศวรรษ ที่ 4

โดยปัจจุบันสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกว่า 80% ของยอดขายทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มกาวซีเมนต์ เขียว แดง เงิน ทอง โดยเฉพาะกาวเขียวที่มียอดขายอันดับ 1 ในตลาดต่อเนื่อง กลุ่มกาวยาแนวพรีเมียม พลัส ป้องกันราดำ ที่มียอดขายอันดับ 1 ในตลาด ซึ่งจระเข้เป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมนี้รายแรกในตลาดกาวยาแนว และกลุ่มผลิตภัณฑ์กันซึม

 

รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมซีเมนต์กันซึมส่วนผสมเดียวรายแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มช่างและเจ้าของบ้านมาเป็นเวลานาน และปัจจุบันช่องทางในการจัดจำหน่าย แบ่งเป็นออฟไลน์ 95% ส่วนออนไลน์อยู่ที่ 5%  และมีจำนวนผู้แทนจำหน่ายรวมกว่า 3,000 รายทั่วประเทศซึ่งจะขยายเพิ่มขึ้น

 

ด้านของการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนด 5 กลยุทธ์สำคัญด้านความยั่งยืนครอบคลุมทุกห่วงโซ่ ได้แก่

1. ลดการปล่อย CO2 ในกระบวนการต่างๆ 

2. ลดปริมาณขยะและของเสียเน้นใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ลดองค์ประกอบหรือกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารพิษ

4. เพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ด้านการศึกษา สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม   

เปิดแผน “จระเข้” ชูนวัตกรรม  นำทางสู่ทศวรรษ ที่ 4

สำหรับเทรนด์ของธุรกิจวัสดุก่อสร้างในอนาคตยังคงมีอัตราการเติบโตสูง หลังการระบาดของโรค COVID-19 โครงการที่อยู่อาศัยจากตัวเมืองขยายสู่รอบนอก ตามพฤติกรรมของคนที่ปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นไฮบริด หรือทำงานผ่านออนไลน์มากขึ้น เป็นรูปแบบของการ Work from Everywhere ซึ่งทำให้ความสำคัญของพื้นที่อาคารสำนักงานในตัวเมืองอาจลดลง เกิดเป็นแนวโน้มย้ายที่อยู่อาศัยไปนอกเมืองมากขึ้นกว่าเดิม บ้านยุคใหม่รองรับกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น เป็น Smart home มากขึ้น Infrastructure เกี่ยวกับการคมนาคมก็ขยายตาม และที่สำคัญคือเทรนด์การก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม