เทอร์ร่า เจาะเทรนด์ผู้บริโภค 2022 บ้านแนวราบเด่น - ผู้ซื้อเชื่อมโลกดิจิทัล

07 เม.ย. 2565 | 02:44 น.

เว็ปไซต์ TerraBKK.com เจาะเทรนด์ผู้บริโภค 2022 พบผู้ซื้อ นิยม บ้านเดี่ยว สูงสุด ขณะ ช่องทางดิจิทัล ออนไลน์ โฆษณาผ่าน Facebook เข้าถึงผู้บริโภคสูงสุด

7 เมษายน 2565 - นางสาวสุมิตรา วงภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด หรือ เว็ปไซต์ TerraBKK.com กล่าวถึงเทรนด์ผู้บริโภคในอสังหาริมทรัพย์ไทย ว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการเลือกซื้ออสังหาฯ มีการเปลี่ยนแปลงไป จากข้อมูลที่ TerraBKK ได้เก็บจากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์จำนวน 1,500 คน ในช่วงปลายปี 2564 พบว่า บ้านเดี่ยว เป็นสินค้าที่คนต้องการซื้อมากที่สุด ขณะที่ทาวน์โฮม,บ้านพักตากอากาศและบ้านแฝด เป็นกลุ่มสินค้าที่โดดเด่นจากอัตราการเติบโตขึ้นถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา  

ทั้งนี้คนในกลุ่ม Gen Z ยังมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในกลุ่มบ้านเดี่ยวเป็นอันดับแรก รองลงมาคือคอนโดฯ โดยส่วนใหญ่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย เพราะต้องการซื้อที่อยู่เป็นของตนเอง, ต้องการสังคมที่ดีขึ้น และที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่บอกว่าต้องการที่จะแยกออกจากครอบครัวใหญ่ ซึ่งจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้เกิดมาพร้อมกับแนวคิดช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตนเอง ซึ่งการครอบครองอสังหาฯของตนเอง คือหนึ่งในเครื่องหมายความสำเร็จในชีวิต 

 

ส่วนกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมีความต้องการ มีความสนใจที่ซับซ้อนในการเลือกอสังหาฯ ซึ่งในแต่ละช่วงสถานการณ์จะค่อนข้างแตกต่างกัน เป็นกลุ่มที่ไม่ได้มี กำลังซื้อสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น  

สำหรับปัจจัยสำคัญในการที่ลูกค้าจะเลือกซื้ออสังหาฯในช่วงนี้ ส่วนใหญ่บอกว่าต้องการเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยที่มากกว่า โดยเฉพาะบ้านแนวราบที่ลูกค้าต้องการความปลอดภัยที่มากกว่าการดูแลจาก รปภ.ตลอด 24 ชั่วโมงจากหน้าโครงการ 

 

นอกจากนี้ลูกค้ายังต้องการโครงการที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งปัจจุบันทำเลที่อยู่ติดรถไฟฟ้าอาจจะไม่ใช่คำตอบของการเลือกซื้ออสังหาฯในตอนนี้ เพราะหลายคนบอกว่ายิ่งใกล้รถไฟฟ้า ยิ่งได้รับมลภาวะทางเสียงและฝุ่นละอองมากขึ้น 

 

อย่างไรก็ดีการใช้สื่อออนไลน์ ยังเป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดยุคนี้ โดยเฉพาะการโฆษณาผ่านทาง Facebook ที่มาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งแซงหน้าสื่ออื่นๆ เพราะ Facebook มีการจับพฤติกรรมของผู้ใช้งานอย่างใกล้ชิด ยกตัวอย่างในช่วงสถานการณ์โควิด ลูกค้าไม่ได้ออกมาดูโครงการจริงด้วยตนเอง ซึ่งการทำโฆษณาผ่าน Facebook จะทำให้ผู้ที่สนใจกดไลค์ Property product ก็จะได้รับข้อความโดยอัตโนมัติ 

 

" จะเห็นว่าปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์เข้าถึงลูกค้าในทุกกลุ่มและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากทีเดียว customer Journey มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ โดยเฉพาะลูกค้าที่สนใจบ้านแนวราบ ที่ส่วนใหญต้องการพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสำหรับครอบครัวและพื้นที่ขนาดเล็กของตัวเอง ดังนั้นหลายคนจึงเลือกที่จะขยับขยายออกมาซื้อคอนโดฯ ที่อยู่ใกล้กับบ้านปัจจุบันเป็นต้น "

 

ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่สนใจซื้อทาวน์โฮม ปัจจุบันเป็นกลุ่มที่ใช้ทาวน์โฮมเป็นโฮมออฟฟิต สามารถทำธุรกิจหรือเก็บสต๊อกสินค้าได้ในพื้นที่เดียวกับที่พักอาศัย  ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนกลาง และอยากเพิ่มความเป็นส่วนตัว จึงชอบโครงการที่แบ่งทาวน์โฮมออกเป็นคลัสเตอร์ หรือจำนวนบ้านในแต่ละซอยไม่เยอะมากนัก เพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้มากขึ้น ทำให้ทาวน์โฮมในปัจจุบันบางโครงการก็ขยับเข้ามาในทำเลที่ใกล้เมืองมากขึ้น      

ส่วนคอนโดฯ คนยุคนี้ก็ไม่ต้องการโครงการที่มียูนิตเยอะ ๆ แต่มีความต้องการพื้นที่ส่วนกลางมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ Family Room ที่ผู้พักอาศัยต้องการนำมาใช้เป็นพื้นที่กิจกรรมของครอบครัวมากขึ้น เหมือนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการกลับมาต้องการพื้นที่ Family Room ก็เพื่อทดแทนพื้นที่ภายในห้องที่มีขนาดเล็ก หรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

 

ที่มา : TerraBKK.com