"อนันดา" ลุยเพิ่มทุน รุกธุรกิจปีเสือ เสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น

04 ม.ค. 2565 | 05:56 น.

"อนันดา" เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น รุกธุรกิจปี 2565 ผ่าน 7 สถาบันการเงิน ช่วง 11-13 ม.ค.นี้ ชู 4 จุดเด่น เชื่อนักลงทุนให้ความสนใจ

4 ม.ค.2565 - บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกสตาร์ทปี 2565 ประกาศความพร้อมในการเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคมนี้ โดยหุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ขณะที่หุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี 

ด้านสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เชื่อนักลงทุนให้ความสนใจ ระบุหุ้นกู้อนันดาฯ มีจุดเด่นอยู่ที่อายุหุ้นกู้ไม่ยาวเกินไป อัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ “ลงทุนได้” และความมั่นคงของกิจการที่มีเงินสดสภาพคล่องเพียงพอ จากเงินสดรับที่มาจากการที่ลูกค้ารับโอนโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
\"อนันดา\" ลุยเพิ่มทุน รุกธุรกิจปีเสือ เสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าและนวัตกรรมการอยู่อาศัยของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นกู้รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน ผลตอบแทน 5.40% ต่อปี ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2565 ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย 

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 

 

ซึ่งเชื่อว่า จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสและทางเลือกในการลงทุน โดยมั่นใจว่า หุ้นกู้อนันดาฯ จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทมีศักยภาพในการเติบโตจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความต้องการที่พักอาศัยที่สะดวกต่อการเชื่อมต่อในเมือง รวมถึงแรงหนุนต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หลัง ธปท.ปลดล็อคมาตรการสินเชื่อ


ทั้งนี้ สถาบันการเงินผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้อนันดาฯ แสดงความเห็นว่า หุ้นกู้ฯ ชุดดังกล่าวมีจุดน่าสนใจอยู่ 4 ประการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ลงทุนใช้พิจารณาสำหรับการเลือกลงทุนในตราสารหนี้ ประการแรก ได้แก่ อายุของหุ้นกู้ ซึ่งไม่ยาวจนเกินไป ประการที่สอง ผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดยอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นอยู่ที่ 4.50% ต่อปี และ 5.40% ต่อปี ตามลำดับ ประการที่สาม อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ “ลงทุนได้” (Investment Grade) 

 

โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ระดับ “BBB-” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร และมีแนวโน้ม “คงที่” (Stable) และประการสุดท้าย กิจการมีความมั่นคง หลังจากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้อย่างมาก โดยมียอดจองซื้อสูงถึง 1,716 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนตามที่กำหนดไว้คือประมาณ 1,292 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ถือหุ้นที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ 

 

ซึ่งเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสถานะการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งยังทำให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถขายและโอนโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีกระแสเงินสดรับเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ

 

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยได้รับการตอบรับเกินกว่าที่คาดไว้ จนทำให้การเพิ่มทุนบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี ทำให้มั่นใจว่า การระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนที่ระดับ 4.50% ต่อปีสำหรับหุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน และ 5.40% ต่อปี 

 

สำหรับหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะในแง่ของผลตอบแทนที่น่าพอใจ หรือในมุมของความมั่นคง ความแข็งแกร่ง และโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางการจำหน่ายหุ้นกู้ผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสาขาหรือช่องทางออนไลน์ จะเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงหุ้นกู้อนันดาได้ง่ายและสะดวกขึ้นอีกด้วย