อสังหาฯ 20 บริษัท ขน 80 โครงการ ร่วมบัตรอีลิทการ์ด

29 มีนาคม 2564

ไทยแลนด์ พริวิเลจ เผยบัตรอีลิทการ์ด Elite Flexible One เนื้อหอม 20 ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ขน 80 โครงการอสังหาฯ เข้าหวังผนึกสร้างความเชื่อมั่นทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีทิศทางดีขึ้น

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด โดย นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิก ไทยแลนด์   อีลิท กล่าวถึง ความคืบหน้าของโปรแกรมพิเศษ Elite Flexible One ว่าในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯได้เดินหน้าเจรจาร่วมจัดทำบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือพิเศษโปรแกรม Elite Flexible One กับกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยแล้วกว่า 20  ราย 

โดยทุกรายต่างมีศักยภาพและความแข็งแรงทั้งภาพลักษณ์ของแบรนด์และของสินค้า รวมถึงนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกันในความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงกำลังซื้อของนักลงทุนชาวต่างชาติและสมาชิกอีลิทคาร์ด มาลงทุนเพิ่มทั้งการซื้อแบบ Freehold และ Leasehold ได้อย่างแน่นอน” 

ปัจจุบันมีกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาฯ ส่งโครงการเข้าร่วมโปรแกรม Elite Flexible One แล้วกว่า 50 โครงการ และอีกหลายโครงการที่อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อม รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนกว่า 80 โครงการ (สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.thailandelite.com) 

อสังหาฯ 20 บริษัท ขน 80 โครงการ ร่วมบัตรอีลิทการ์ด

โดยแต่ละกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาฯ ต่างมีกลยุทธ์ในการทำตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการตลาดและการขายแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งแนะนำบัตร Elite Flexible One ให้เป็นที่รู้จักผ่านการโฆษณาในสื่อต่างๆที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีกำลังซื้อ การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ความเป็นเลิศ (Product Excellence) ด้วยการเลือกสรรวัสดุคุณภาพเพื่อให้ตอบทุกเหตุผลของการอยู่อาศัย รวมถึงบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ (Service Excellence) เป็นต้น

นายสมชัย  กล่าวสุดท้ายว่า จากท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 และสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนี้  บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าโปรแกรมพิเศษ Elite Flexible One นั้น จะเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงให้เศรษฐกิจดีขึ้น ด้วยการขับเคลื่อนให้กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีคุณภาพและมีกำลังซื้อสูงเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายโครงการได้เร็วขึ้น เพื่อสร้างกระแสเงินสด 

ทำให้มีเม็ดเงินชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและใช้จ่ายในประเทศไทย สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ด้วยดี รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านบัตรสมาชิกในรูปแบบของโปรแกรมพิเศษ "Elite Flexible One"

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

‘วัคซีนพาสปอร์ต’  เปิดทาง อีลิท การ์ด  ขายคอนโดหรู ต่างชาติ 

ไรมอน แลนด์ เจ้าแรกขายอีลิทการ์ดดึงต่างชาติซื้อคอนโดหรู 10 ล้านบาทขึ้นไป

ปรับเพิ่ม 3 เงื่อนไขดีเวลล็อปเปอร์ ดึงต่างชาติซื้ออสังหาฯแถมอีลิทการ์ด

โตสวนโควิด  ‘อีลิทการ์ด’  ยอดขายพุ่ง-ล้างขาดทุนสะสม