กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวัน ย่านราชประสงค์ ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25 มิ.ย. 2567 | 05:10 น.

กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวัน ย่านราชประสงค์ พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความจงรักภักดี ผนึกกำลังจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวัน ย่านราชประสงค์ พร้อมพันธมิตรโดยรอบทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลตำรวจ, สภากาชาดไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานเขตปทุมวัน, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ, บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด รวมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี ร่วมผนึกกำลังจัด งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวัน ย่านราชประสงค์ ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวัน ย่านราชประสงค์ ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวัน ย่านราชประสงค์ ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย โดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่แต่ละองค์กรพร้อมใจกันจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติและยิ่งใหญ่ ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

 

ในงานเปิดตัวโครงการฯ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ที่พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร คุณสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน, โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8), สภากาชาดไทย คุณสิณีนาฏ อุทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ. อาคม ชุมพรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คุณชาญยุทธ มนูญวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) คุณสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ, กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ และคุณสมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส

 

พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 73 รูป

พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 73 รูป

พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 73 รูป

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) คุณวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และคุณสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า, สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) อาจารย์ ดร.จรัสพัฒน์ พฤกษารัตนวุฒิ ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) คุณชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคม และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด คุณนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ และคุณสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า ร่วมผนึกกำลังสำคัญในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวัน ย่านราชประสงค์ พร้อมพันธมิตรโดยรอบทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ขอเชิญชวนประชาชนรวมพลังถวายความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรม ดังนี้

  • พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 73 รูป ในวันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเขตพุทธาวาส วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ขอเชิญชวนประชาชนชม นิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามเซ็นเตอร์ และสยามพารากอน
  • ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 19.09 น. ณ สกายวอล์กเชื่อมแยกปทุมวัน (ONESIAM) และลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
  • ขอเชิญชวนจิตอาสาทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตร่วมกัน ให้ครบ 720,000 ซี.ซี. มอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เริ่มจาก สยามพารากอน ในวันที่ 25 มิถุนายน, 25 กันยายน และ 24 ธันวาคม, เอ็ม บี เคเซ็นเตอร์ ในวันที่ 26 มิถุนายน, 26 กันยายน และ 26 ธันวาคม, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม, 2 สิงหาคม และ 1 พฤศจิกายน, ห้างเซ็นทรัล ชิดลม ในวันที่ 3 กันยายน และ 3 ธันวาคม 2567

 

ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

จิตอาสาทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตร่วมกัน

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567