NT ประกาศรับสมัครกรรมการผู้จัดการใหญ่

01 ธ.ค. 2564 เวลา 2:30 น. 53

NT ประกาศรับสมัครกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกระทรวงการคลังถือหุ้น อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดำเนินธุรกิจหลักทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 (เปิดรับใบสมัครในวันและเวลาทำการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2104 4256 และ 0 2104 3481  
 

showcaption-false .

แท็กที่เกี่ยวข้อง