Rugby School Thailand โรงเรียนนานาชาติใหญ่ที่สุดในไทย มาตรฐานระดับโลกจากอังกฤษ ประกาศเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกๆ ที่เปิดโครงการ Bubble and Seal

17 ก.ย. 2564 เวลา 8:27 น. 156

ภายใต้มาตรฐาน Sandbox Safety Zone ย้ำ “ครู-บุคลากร” ทุกคนฉีดวัคซีนครบ 100% มั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ขยายเป็นวงกว้าง และส่งผลกระทบทั่วประเทศ รวมไปถึงการเรียน การสอนในสถานศึกษาต่างๆ นำมาสู่การจัดทำโครงการ "โรงเรียน Sandbox Safety Zone in School" (SSS) โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นมาตรการเปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โรคโควิด-19 ในโรงเรียนประจำ ที่กำหนดว่าเมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนเกิน 85% สามารถนำไปสู่การเปิดเรียนในรูปแบบไฮบริด คือ การเปิดเรียนที่มีทั้งนักเรียนอยู่ประจำและออนไลน์ โดยยึดมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนเป็นหลัก 

ชูเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกๆ ที่ผ่านเกณฑ์ Sandbox Safety Zone    

คุณทยา ทีปสุวรรณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand เปิดเผยว่า จากโครงการ "โรงเรียน Sandbox Safety Zone in School" (SSS) โรงเรียนประจำนานาชาติ Rugby School Thailand ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกๆ ที่จะเปิดเรียนภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone จากโครงการดังกล่าว   

“เราทราบดีว่าการเรียน online นานๆ ไม่ส่งผลดีต่อเด็กๆ ทั้งทางสมอง ร่างกายและจิตใจ เมื่อรัฐบาลเปิดให้โรงเรียนสมัครเข้าโครงการ Sandbox Safety Zone เราจึงไม่รอช้าและเตรียมการเป็นอย่างดี” 

สำหรับโรงเรียน Rugby School Thailand ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ภายใต้ความร่วมมือของ วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส กับ Rugby School แห่งสหราชอาณาจักร หนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 455 ปี โดยเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,400 ไร่ ในจังหวัดชลบุรี  ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม เน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรอบด้าน ภายใต้คุณภาพที่ควบคุมมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากประเทศอังกฤษ 

Rugby School Thailand โรงเรียนนานาชาติใหญ่ที่สุดในไทย มาตรฐานระดับโลกจากอังกฤษ  ประกาศเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกๆ ที่เปิดโครงการ Bubble and Seal

Rugby School Thailand โรงเรียนนานาชาติใหญ่ที่สุดในไทย มาตรฐานระดับโลกจากอังกฤษ  ประกาศเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกๆ ที่เปิดโครงการ Bubble and Seal

ย้ำครู-บุคลากรทุกคน ฉีดวัคซีนแล้ว 100%

ปัจจุบันครูและบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน มีการฉีดวัคซีนแล้ว 100% โดยกำหนดมาตรการจัดการเรียนการสอนใน Safety School Sandbox อย่างเข้มเข้นสำหรับนักเรียนประจำ ประกอบด้วย การเตรียมพื้นที่หอพักให้พร้อมสำหรับการอยู่ประจำของนักเรียนประถมปลายและมัธยมทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ “18+3 Model” คือ อยู่ประจำที่โรงเรียน 18 วัน และกลับบ้าน 3 วัน (ถ้าเลือก)

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบ PCR ก่อนเข้าสู่ bubble และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ในระหว่างอยู่ใน bubble เพื่อให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่มในโรงเรียนอย่างปลอดภัย และตรวจอีกครั้งก่อนกลับบ้าน ขณะที่ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จะอยู่ใน Safety School Zone โดยมีการตรวจ Antigen test ทุกสัปดาห์ พร้อมการสุ่มตรวจเป็นระยะ และทำเป็นระบบปิด ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่ำในการไปรับเชื้อจากภายนอก 

“เรายังห้ามครูออกนอกบริเวณ Safety School Zone ส่วนอาหารทุกมื้อจะควบคุมอย่างเข้มข้นในการเตรียมและปรุงอย่างปลอดภัยในโรงเรียน โดยทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และหากเกิดการติดเชื้อขึ้น เรามีแผนเผชิญเหตุ ที่รัดกุมและเข้มข้น เพื่อป้องกันการเกิด Cluster ในโรงเรียนอีกด้วย” คุณทยา กล่าว

เตรียมพร้อมให้นักเรียน 12-18 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

คุณทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางโรงเรียนยังเตรียมการให้นักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ในสังกัดกว่า 4.5 ล้านคน เพื่อรองรับการเปิดเทอม 2 ที่อาจได้กลับไปเรียนตามปกติ โดยลอตแรกที่สั่งซื้อจะถึงไทย 2 ล้านโดสในวันที่ 29 กันยายนนี้ และคาดว่าจะเริ่มฉีดได้ในเดือนตุลาคม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนมากยิ่งขึ้น

Rugby School Thailand โรงเรียนนานาชาติใหญ่ที่สุดในไทย มาตรฐานระดับโลกจากอังกฤษ  ประกาศเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกๆ ที่เปิดโครงการ Bubble and Seal

Rugby School Thailand โรงเรียนนานาชาติใหญ่ที่สุดในไทย มาตรฐานระดับโลกจากอังกฤษ  ประกาศเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกๆ ที่เปิดโครงการ Bubble and Seal

ใช้เทคโนโลยี Hyrbid Learning รองรับเด็กที่เลือกเรียนอยู่บ้าน 

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการเกี่ยวกับกิจกรรมการสอน/กิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมนอกห้องเรียน สำหรับเด็กที่เลือกจะไม่มาเรียนที่โรงเรียน จะมีการสอนออนไลน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดสดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Hyrbid Learning) ส่วนนักเรียนที่อยู่ใน Sandbox จะเรียนหนังสือในห้องเรียนกับครูผู้สอน เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย โดยในห้องเรียนมีจำนวนเด็กไม่เกิน 18 คน ในขณะที่การสอนนอกห้องเรียน เช่น กีฬา กิจกรรมต่างๆ สามารถทำได้ตามปกติ

ใช้มาตรการเข้มข้นป้องกันโควิด   

คุณทยา กล่าวเสริมว่า เช่นเดียวกับฝ่ายสนับสนุนทั้งหมดของโรงเรียน ทั้งแม่บ้าน , คนสวน , ช่าง ,คนขับรถ ปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนแล้วครบ 100% พร้อมมีการใช้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้น อาทิ สถานที่พักของพนักงานฝ่ายสนับสนุน อพาร์ทเมนท์ส่วนตัว ในพื้นที่ควบคุมที่ทำเป็น Bubble Location, รับประทานอาหารที่โรงเรียน 3 มื้อ, ตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 ด้วยพยาบาลทุกสัปดาห์และมีการสุ่มตรวจโควิดอย่างสม่ำเสมอ พร้อมมีรถบัสรับส่งประจำไป/กลับ จากที่พักถึงโรงเรียน เช่นเดียวกับฝ่ายอาหาร/โภชนาการ จะมีมาตรการเข้มข้นในการจัดส่งอาหารสด และส่งวัตถุดิบที่จุดรับส่งของที่ปลอดเชื้อโรค และมีการฆ่าเชื้อโรคก่อนนำเข้าโรงผลิตอาหาร

นำมาตรฐาน Rugby School ที่อังกฤษมาใช้ เสริมความเชื่อมั่น

ทางโรงเรียนยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยนำมาตรฐานของ Rugby School ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งประสบความสำเร็จในช่วงล็อคดาวน์มาใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนเพิ่มเติม ประกอบด้วย การทำ PCR 48 ชม.ก่อนเข้ามาสู่ Safety Zone School รวมถึงการสร้างกลุ่มนักเรียนย่อยเป็นกลุ่มเล็กๆ และมีการใช้ระบบ ”ที่นั่งบังคับ” เพื่อการตรวจสอบหากลุ่มเสี่ยงง่าย ในส่วนของการจัดกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมนอกเวลาเรียน จะเน้นจัดในกลุ่มย่อยๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดการสัมผัส นอกจากนี้ ยังปรับพื้นที่รับประทานอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสอีกด้วย 

Rugby School Thailand โรงเรียนนานาชาติใหญ่ที่สุดในไทย มาตรฐานระดับโลกจากอังกฤษ  ประกาศเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกๆ ที่เปิดโครงการ Bubble and Seal
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง