ก.ต.ตั้ง 18 ตุลาการชั้นผู้ใหญ่ “พศวัจณ์”ปธ.ศาลอุทธรณ์ “นุจรินทร์”รองปธ.ศาลฎีกา คนที่ 1 

28 ก.ค. 2564 เวลา 8:46 น.438

ก.ต.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายตุลาการชั้นผู้ใหญ่ 18 ตำแหน่ง “พศวัจณ์”นั่งประมุขศาลอุทธรณ์  “นุจรินทร์”รองประธานศาลฎีกา คนที่ 1 “อธิคม”ขึ้นรองประธานศาลฎีกา “เทพ”นั่งประธานเเผนกคดีอาญานักการเมือง

วันนี้( 28 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา สนามหลวง นางเมทินี ชโลธร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 18/2564 โดยมีวาระการประชุมสำคัญ คือ การแต่งตั้งและมติเห็นชอบบัญชีโยกย้ายข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 18 คน ดังนี้ 

 

ชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่ง 

 

นายพศวัจณ์ กนกนาก รองประธานศาลฎีกา เป็น ประธานศาลอุทธรณ์ 

 

นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา เป็น รองประธานศาลฎีกาคนที่ 1 

 

นายวรงค์พร จิระภาค ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา เป็น รองประธานศาลฎีกา คนที่ 2 

 

นายลาชิต ไชยอนงค์ ประธานเเผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา เป็น รองประธานศาลฎีกา คนที่ 3 

 

นายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (พ.หน.ฎีกา) เป็น รองประธานศาลฎีกา คนที่ 4 

 

นายกึกก้อง สมเกียรติเจริญ พ.หน.ฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา คนที่ 5 


และ นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง พ.หน.ฎีกาเป็น รองประธานศาลฎีกา คนที่ 6 
 

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 เป็นประธานเเผนกคดีเเรงงานในศาลฎีกา 

 

นายวิชิต ลีธรรมชโย พ.หน.ฎีกา เป็นประธานเเผนกคดีคำสั่งคำร้องเเละขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา

 

นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นประธานเเผนกคดีพานิชย์เเละเศรษฐกิจในศาลฎีกา 

 

นายชัยเจริญ ดุษฎีพร พ.หน.ฎีกา เป็น ประธานเเผนกคดีสิ่งเเวดล้อมในศาลฎีกา

 

นายเทพ อิงคสิทธิ์ พ.หน.ฎีกาเป็น ประธานเเผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา

 

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ พ.หน.ฎีกา เป็นประธานเเผนกคดีเยาวชนเเละครอบครัวในศาลฎีกา 

 

นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา 

 

นายประทีป อ่าววิจิตรกุล พ.หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา 

 

นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ์ พ.หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา

 

นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง พ.หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯในศาลฎีกา 

 

และ นายอุดม วัตตธรรม พ.หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา 

 

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบัญชีรายชื่อผู้บริหารศาลระดับสูงที่น่าสนใจในครั้งนี้ได้เเก่ 

 

นายพศวัจณ์ ที่ขยับเป็นประธานศาลอุทธรณ์, นางนุจรินทร์ ประธานเเผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เเละก.ต.ในชั้นศาลฎีกา ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งตำเเหน่งใดๆ ของศาลยุติธรรม หากลงสมัครมักจะได้รับการรับเลือกจากผู้พิพากษาทุกครั้ง 

 

นายอธิคม อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ล่าสุดได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงคดีสินบนโตโยต้า 

 

นายโชติวัฒน์ ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ซึ่งมีคิวอาวุโสที่จะถูกเสนอชื่อ ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาคนต่อไปต่อ จาก น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ว่าที่ประธานศาลฎีกา

 

นายชูชัย ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ซึ่งเมื่อครั้งเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา บุคลิกเป็นคนมีเมตตาเรียบง่าย การบริหารงานเมื่อมีคดีการเมืองเข้ามาก็มีความยืดหยุ่นในการเเก้ปัญหา โดยใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่กับหลักนิติศาสตร์ ในการบริหารงาน 

 

นายเทพ พ.หน.ฎีกา ซึ่งจะเป็นประธานเเผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องรับผิดชอบพิจารณาคดีสำคัญของนักการเมืองระดับชาติที่ถูกยื่นฟ้องเข้ามา ทั้งคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบโครงการรัฐต่างๆหรือ คดีร่ำรวยผิดปกติของนักการเมือง 

 

นายสิทธิศักดิ์ พ.หน.ฎีกา อดีตโฆษกศาลยุติธรรม เเละอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีผลงานโครงการโดดเด่น เช่น การลดความรุนเเรงในครอบครัว, การให้ประกันตัวเยาวชนเเละการเเก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเยาวชนเเทน การคุมขัง เป็นต้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง