'กรุงศรี' จับมือ 'MUFG' จัดสุดยอดประชุมสัมมนา 'Krungsri - MUFG ESG Symposium 2024'

23 พ.ค. 2567 | 09:46 น.

"กรุงศรี" ผนึกกำลัง MUFG จัดสุดยอดการประชุมสัมมนาใหญ่แห่งปี "Krungsri - MUFG ESG Symposium 2024" ชวนอัปเดตสถานการณ์และการขับเคลื่อนเรื่อง ESG จากรอบโลก มุ่งสร้างอนาคต นำพาธุรกิจและประเทศเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน

ท่ามกลางโอกาสและความท้าทายต่างๆ ในปีที่ผ่านมา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ กรุงศรี ยังคงยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นผ่านโซลูชันที่ครบวงจรและองค์ความรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและกระแสของโลกธุรกิจ เช่นเดียวกับในปีนี้ ธนาคารฯ มุ่งเดินหน้าสานต่อกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านเวทีสัมมนาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการนำพาธุรกิจสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืน

ล่าสุดได้ร่วมมือกับ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป หรือ MUFG จัดงานสุดยอดการประชุมสัมมนา ESG ใหญ่แห่งปี โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในชื่อ Krungsri  - MUFG ESG Symposium 2024 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านเวทีสัมมนา เพื่อให้ลูกค้าได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง ESG และมีโอกาสได้พบกับพันธมิตรหรือเครือข่ายที่สามารถช่วยส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว

สำหรับ Krungsri - MUFG ESG Symposium 2024 ถือเป็นสุดยอดการประชุมสัมมนา ESG ผู้ ระดับโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการสนับสนุนความยั่งยืนตามแนวทาง ESG ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG จาก MUFG  กรุงศรี และธนาคารโลก (World Bank) มาร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง ESG ให้กับผู้ประกอบการ ในการสร้างแผนเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืนตามกรอบ ESG และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจในระยะยาว

งานสัมมนาดังกล่าวจะมีด้วยกัน 2 เวทีสัมมนาใหญ่ โดยเวทีสัมมนาแรก จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Net Zero World ฉายภาพทิศทางของโลกเรื่องการสร้างความยั่งยืน และวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งแนวทางการสร้างความยั่งยืนขององค์กรขนานใหญ่ของไทย โดยมีหัวข้อและวิทยากรที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 • การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero โดย คุณปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 • การเปลี่ยนผ่านความร่วมมือสู่ภาคการเงินสีเขียว โดย ดร. อรศรัณย์ มนุอมร Senior Financial Sector Specialist World Bank, Thailand
 • นวัตกรรมกรรมเพื่อเงินเพื่ออนาคตและการสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในเอเชีย โดย Mr. Tomohiro Ishikawa, Chief Regulatory Engagement Officer, MUFG Bank และ Mr. Colin Chen, Head of ESG Finance APAC, MUFG Bank
 • การเดินหน้าของอุตสาหกรรมไทยตามกลยุทธ์และการส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอน โดย คุณสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • อนาคตอุตสาหกรรมยานยนตร์ โอกาสและความท้าทาย โดย คุณสิริวิทย์ ปรีชาศุทธิ์ General Manager of Corporate Planning Department, Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
 • การเงินสีเขียว ก้าวที่สำคัญสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน โดย คุณจันทนิดา สาริกะภูติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), คุณวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และคุณประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ส่วนอีกเวที จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Transition in Action เป็นเวทีที่จะมาจุดประกายการทำธุรกิจตามแนวทาง ESG ให้กับผู้ประกอบการ พร้อมแนะนำแนวทางการสร้างแผนเปลี่ยนผ่านธุรกิจแบบ Step by step เพื่อให้นำไปปรับใช้ได้จริงและเพื่อเข้าถึงการสนับสนุนเงินลงทุนในอนาคต โดยมีหัวข้อและวิทยากรที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 • วิสัยทัศน์สู่ความมั่นคงของประเทศไทย โดย คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 • ธุรกิจเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดย ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
 • ESG Tech เพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว โดย ดร.จิตติ มังคละศิริ สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • พลิกโฉม SME สู่ธุรกิจสีเขียว โดย คุณดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 • ความยั่งยืนที่ทำได้จริง โดย คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ นักขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทสิริอัปสร จำกัด
 • แกะรอยคาร์บอนฟรุ้นพริ้นต์ สู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดย คุณรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO)
 • ถอดบทเรียนการทำธุรกิจตามแนวทาง ESG โดย เจ้าของกิจการที่ได้รับรางวัล ESG Awards 2023 ได้แก่ คุณพฤติ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จํากัด, คุณรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน), คุณเสาวณี วิเลปะนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด และคุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภายในงาน ยังมีนิทรรศการ Net Zero World Pathway ที่จะทำให้เข้าใจทุกมิติในเส้นทางการสร้างความยั่งยืน ตั้งแต่ข้อตกลงที่เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเวทีโลกที่ส่งผลต่อภาพรวมการทำธุรกิจ ตลอดจนแนวทางของแต่ละประเทศในเอเชียและองค์กรในประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อจะไปถึงเป้าหมาย Net Zero World และแนวทางที่ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อจะอยู่รอดได้ในสนามการแข่งขันในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป

พร้อมกันนี้ ยังมีบูธนำเสนอโซลูชันเพื่อความยั่งยืน ทั้งจากกรุงศรีและองค์กรชั้นนำที่จะมาให้คำแนะนำเพื่อช่วยผู้ประกอบการในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจและบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอน อาทิ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT), Zeroboard, Innopower, Scan Inter, Sitron Power และ Synergysun

นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด เพราะงานนี้ นอกจากจะได้เสริมสร้างความรู้และศักยภาพเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืน ยังได้อัปเดตสถานการณ์และการขับเคลื่อนเรื่อง ESG จากรอบโลก รวมทั้งเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจเชิงนโยบายด้าน ESG ตลอดจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ESG ชั้นแนวหน้าจากระดับประเทศและระดับโลก เพื่อพาธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

มาสร้างการเติบโตสู่ก้าวที่ยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน ในงานสัมมนา Krungsri - MUFG ESG Symposium 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ (Siam Kimpinski Bangkok) 

ธุรกิจนิติบุคคลลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่ (link)