svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

THE BIG ISSUE 2022 ฝ่าไฟสงครามรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ

19 มีนาคม 2565

เวทีพูดคุย เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ "The Big Issue 2022 : ฝ่าไฟสงคราม รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พุธ23 มีนาคม 2565 พบกับ 3 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคลัง และ 4 ประธานสภาธุรกิจไทย 

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ฐานดิจิทัลและกรุงเทพธุรกิจ จัดเวทีพูดคุย เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ "The Big Issue 2022 : ฝ่าไฟสงคราม รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ"

 

เมื่อเศรษฐกิจไทยส่อถึงจุดวิกฤต ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น เงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 13 ปี คนไทยรายได้น้อย หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น รัฐบาลกู้เงินเต็มเพดาน สงครามรัสเซีย-ยูเครน แนวโน้มยืดเยื้อ เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นจากโควิด

 

วิกฤต ซ้อน วิกฤต

The Big Issue 2022 : ฝ่าไฟสงคราม รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พบกับ 3 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคลัง

  • ดร.ทนง พิทยะ
  • กรณ์ จาติกวณิช  
  • ดร.อุตตม สาวนายน

 

และ 4 ประธานสภาธุรกิจไทย 

  • สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
  • เกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย
  • ผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
  • ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

THE BIG ISSUE 2022 ฝ่าไฟสงครามรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ

 

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ทุกช่องทางออนไลน์ของฐานเศรษฐกิจ

 

Fackbook : https://www.facebook.com/thansettakij
Line : https://lin.ee/AFtZiwI
Twitter : https://twitter.com/Thansettakij
Youtube : ฐานเศรษฐกิจออนไลน์

 

#สงคราม #การเมือง #เศรษฐกิจ #เงินเฟ้อ #ฐานเศรษฐกิจ #THANdigital #กรุงเทพธุรกิจ #TheBigIssue2022 #ฝ่าไฟสงครามรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ