ทีเอ็มบีธนชาต รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน

08 ธ.ค. 2564 เวลา 9:12 น. 46

ทีเอ็มบีธนชาต รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน

กรุงเทพฯ, 25 พฤศจิกายน 2564 -- นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2021 ในสาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทีเอ็มบีธนชาตในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการดำเนินงานโดยยึดประโยชน์ของลูกค้า  ผู้ถือหุ้น และสังคม เป็นสำคัญ เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ทั้งวันนี้และอนาคต โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานมอบรางวัล 

ทีเอ็มบีธนชาต รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2021  สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง