"เพื่อไทย"หนุนเขตธุรกิจใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิต แจกแท็บเล็ตครู-นักเรียน

07 มี.ค. 2566 | 10:33 น.

“เพื่อไทย” หนุนส่งเสริมเขตธุรกิจใหม่ เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมให้ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยความเท่าเทียมทางการศึกษา 1แท็บเล็ต เพื่อเด็ก-ครู

เครือเนชั่น จัดงานสัมมนา อนาคตประเทศไทย หัวข้อ นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนจากพรรคการเมือง ร่วมนำเสนอนโยบายที่จะผลักดัน “นวัตกรรมนำไทย เชื่อมโลก”
 
นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานนโยบายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า  เมื่อพูดถึงนวัตกรรมก็จะมีแต่เรื่องเทคโนโลยี แต่ผมจะใช้แนวคิดของยุโรป คือ พัฒนา+ประยุกต์ และ ความคิดริเริ่ม+เทคโนโลยี หากทำได้ตามแนวคิดนี้จะทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโตได้


ไทยอยู่ลำดับที่ 43 ของแหล่งการลงทุนจากทั่วโลก จะเห็นว่าเรามีต้นทุนประมาณหนึ่งแล้ว ดังนั้น ปัจจัยสำคัญเพื่อให้เกิดนวัตกรรม เราจะต้องมี เสรีภาพ / ทิศทาง / เท่าทัน / มุ่งหมาย เช่น ในด้านของนวัตกรรมอาหาร เรามีการเกษตรที่แข็งแกร่ง เรามีอาหารไทย ดังนั้นนวัตกรรมอาหารไทยจึงต้องถูกส่งเสริม


 

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานนโยบายพรรคเพื่อไทย

นพ.พรหมินทร์  กล่าวอีกว่า บ้านเรามีความหลากหลายทางชีวภาพ เรามีสมุนไพรที่หลากหลายมีความรู้ เราสามารถผลิตยาเองได้ เราทำได้เองตั้งหลายพันตำรับ ดังนั้นเรื่องนี้ก็คือจุดเด่นด้านนวัตกรรมของไทยที่สามารถเดินต่อไปได้เอง ด้วยต้นทุนที่เรามี

 พรรคเพื่อไทย ขอเสนอนโยบาย เขตธุรกิจใหม่ (New Business Zone) ประกอบด้วย

1.ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม สร้างบุคลากร

2.เชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจ

3.ขจัดข้อจำกัดทางกฎหมายกระบวนการรัฐอุปสรรค

4.ดึงดูดการลงทุนในประเทศ-ต่างประเทศ

5.บรรยากาศด้านสิ่งแวดล้อม เดินทางสะดวก ขนส่งง่าย สื่อสารได้ตลอด

6.นำร้อง 4 จังหวัด ที่มีมหาวิทยาลัย-ศักยภาพพื้นฐานแล้ว เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่ (สงขลา)

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานนโยบายพรรคเพื่อไทย

ประธานคณะทำงานนโยบายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า   ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจจะสามารถเติบโตได้อีกจาก 2.5 เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า เราจะต้องส่งเสริม Digital Economy ควบคู่ไปกับ Innovation  และเพื่อสร้างงาน สร้างคน  พรรคเพื่อไทยจึงต้องนำเสนอนโยบายดังนี้ 

-ยกระดับ 30 บาทบริการสุขภาพ

-ยกระดับการศึกษา Learn To Earn เรียนรู้เพื่อรายได้ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต จบปริญญาตั้งแต่อายุ 18

-ลดความเหลื่อมล้ำ   โดย Free WiFi , 1 Tablet per Child/ Per Teacher

-1 ตำบล 1 IT Man

-Digital OTOP (E-Commerce)

-Digital Government สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้

-Block Chain Technology ยกระดับ และสร้างเศรษฐกิจ