“สุวัจน์”มั่นใจพรรคชาติพัฒนากล้าแชมป์ส.ส.โคราช

25 กุมภาพันธ์ 2566

“สุวัจน์”ย้ำโคราชคือยุทธศาสตร์สำคัญทั้งเศรษฐกิจและการเมือง ชาติพัฒนากล้าทำเพื่อคนโคราชมาตลอด มั่นใจได้แชมป์ส.ส.โคราช

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สถานการณ์การเมืองที่ใกล้จะมีการเลือกตั้ง ว่า ตอนนี้มีความชัดชัดเจนแล้วในเรื่องของวันเลือกตั้ง เรื่องเขตเลือกตั้ง ถือว่าเป็นการเคาท์ดาวน์สู่การเลือกตั้ง บรรยากาศของแต่ละพรรค นโยบายผู้สมัครก็เป็นเรื่องที่ดี สร้างความชัดเจนในเรื่องของการเลือกตั้ง เพราะความชัดเจนจะทําให้เกิดการเตรียมความพร้อม ทําให้การเลือกตั้งมีคําตอบ คือ เป็นการเลือกตั้งที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาประเทศ 

ฉะนั้น ต้องช่วยกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้ผลการเลือกตั้งออกมาทุกฝ่ายให้การยอมรับได้คนดีเข้าสภา ได้รัฐบาลดีเก่งทันสมัยมาแก้ไขปัญหาประเทศ

“บรรยากาศการเลือกตั้งข้อดีที่สุดคือ จะนําไปสู่ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างๆ ที่จะมีส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวันนี้เชื่อว่าทุกคนรอความชัดเจนเพราะการเลือกตั้งก็จะนําไปสู่นโยบายเศรษฐกิจใหม่ๆ นําไปสู่รัฐบาลใหม่ นําไปสู่การเมืองที่มีเสถียรภาพ องค์ประชุมครบ”

ผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรที่มีหลายพรรคการเมือง พรรคใหญ่ มาลงส.ส.โคราช นายสุวัจน์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือ ความสําคัญของเมืองโคราชทุกท่านถึงสนใจ เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าโคราชเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของประเทศ เป็นยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นยุทธศาสตร์ของความเป็นประตูสู่อีสาน สู่ความเป็นอินเตอร์ แล้ววันนี้ก็ยังเป็นยุทธศาสตร์การเมืองที่สําคัญ 

ย้อนไปดูประวัติศาสตร์ทางการเมือง ใครชนะที่โคราช ใครชนะที่อีสาน จะได้เป็นรัฐบาล จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ฉะนั้น การมีตัวเลือกเยอะ มีทางเลือกเยอะให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

นายสุวัจน์ กล่าวว่า การเมืองก็คล้ายกีฬาต้องแข่งขันกันแต่ว่าเที่ยวนี้จะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือด เพราะเหมือนกับว่ามีพรรคการเมืองเกิดขึ้นมาเยอะ แล้วเป็นการแข่งขันที่จะนําไปสู่ชัยชนะ 

แต่สําหรับพรรคชาติพัฒนากล้านั้น เราก็สบายๆ เรามีความมั่นใจ เพราะว่า  4 ปีที่ผ่านมาเราทําการบ้านกันมาตลอด ส.ส.ของพรรค สมาชิกพรรค เราพร้อมแล้วเราทําเพื่อคนโคราชมาตลอด เรามีผลงานมีโครงการสําคัญๆ ที่ได้ร่วมมือกันสนับสนุน ร่วมมือกันผลักดันกับพี่น้องประชาชน จนก่อให้เกิดพื้นฐานในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

เช่น ตั้งแต่สมัยท่านพลเอกชาติชาย ถนนสระบุรี-โคราช จากสองเลนเป็นสี่เลน เป็นสิบเลน มีนิคมอุตสาหกรรมก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับราคาสินค้าการเกษตรสนับสนุนให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สนามกีฬาในโอกาสครบรอบ 333 ปี วันนี้เป็นสนามกีฬาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศของภาคอีสาน มีโรงกรองน้ำแห่งใหม่ที่ทําให้เกิดการผลิตน้ําประปาให้คนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาได้ใช้กัน แล้วยังมีระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมน้ําเสียทั้งเมือง 

ฉะนั้น เราคิดว่าผลงานที่ได้ร่วมกันสนับสนุนผลักดันกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจน แล้วเราก็ทํามาตลอด ฉะนั้น เป็นเรื่องที่ดีที่มีการแข่งขัน แต่เรามั่นใจ ไม่ได้มีความกังวลอะไร สนุกกับการแข่งขัน แล้วก็มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะยังให้การสนับสนุน เราเป็นพรรคการเมืองที่เหมือนกับมีบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่โคราช เรารู้ปัญหาแล้วเราก็จะทําเพื่อคนโคราชทําต่อไป

“วันนี้ ผมว่าปัจจัยที่จะชี้ขาดชัยชนะในการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับใครจะประสบความสําเร็จที่ทําให้ประชาชนมั่นใจว่า จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนได้ ซึ่งส่วนนี้เราให้ความสําคัญมาก เราทําเพื่อคนโคราช คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน แล้วเราก็มั่นใจว่าเลือกตั้งครั้งนี้ เราต้องเป็นแชมป์เปี้ยน โคราช”

นายสุวัจน์ กล่าวว่า วันนี้ในที่ประชุมใหญ่พรรคชาติพัฒนากล้า ได้มีการพูดถึงเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการพูดคุยกันเรื่องนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้า 

สําหรับการเลือกที่จะถึงนี้ว่าในเรื่องเศรษฐกิจนั้น เราจะเน้นเรื่องอะไรกันบ้าง ซึ่งเราก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน จากเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งมีอยู่ 6-7 ประเภท ที่เรียกว่า  spectrum economy หรือเศรษฐกิจหลากสี ซึ่งสามารถจะทําให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ มูลค่ามากกว่า 5 ล้านล้านบาทต่อปี หรือในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลับมาให้มากกว่าเก่าเท่าตัวสามารถจะเพิ่มรายได้ให้ประเทศอีก 5 ล้านล้านบาท หรือการลดค่าใช้จ่ายด้วยการปรับโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ ใครเงินเดือนต่ำกว่า 40,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี  

หรือการที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกผลกระทบจากเครดิตในการขอสินเชื่อที่จะจัดระบบใหม่ เพื่อให้เขาได้มีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มได้สินเชื่อเพิ่ม เพื่อมาต่ออายุ รวมทั้งนโยบายเรื่องมอเตอร์เวย์  ซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชนชาวโคราชรอว่าเมื่อไหร่มอเตอร์เวย์โคราชจะเปิด เป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันให้เสร็จโดยเร็วเพื่อให้ใช้งานโดยเร็วแล้ว ก็หวังว่ามอเตอร์เวย์ควรจะมีทั่วประเทศ ทุกทิศทั่วไทย มอเตอร์เวย์ 2,000 กิโลเมตร เป็นนโยบายที่เราจะผลักดัน 

ฉะนั้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เล่าให้สมาชิกฟัง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในนโยบายเศรษฐกิจ รวมทั้งการพูดกันถึงความพร้อมในเรื่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือว่าตัวแทนหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ที่จะต้องทําให้ครบถ้วนตามกฎหมายเลือกตั้ง

“พรรคชาติพัฒนากล้า จะต่างจากพรรคอื่น เราได้ประกาศนโยบายภาพรวมให้กับสมาชิกเพื่อรับฟังความคิดเห็นไปแล้วเป็นนโยบายเศรษฐกิจภาพรวม แต่เนื่องจากว่าเราเป็นพรรคที่มีบ้านเกิดเมืองนอนอยู่โคราช และคนโคราชก็ประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ เรื่องพืชผลเกษตร ปัญหาเรื่องการคมนาคม ปัญหาเรื่องมอเตอร์เวย์ ปัญหาเรื่องรถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ เมื่อไหร่จะได้ใช้ ปัญหาการจราจรติดขัดต่างๆ ในเมือง หรือปัญหาเรื่องน้ำท่วม ฝนตกเมื่อไหร่น้ำท่วมทุกที 

ฉะนั้น เราก็จะเอาปัญหาที่เราเห็น แล้วโอกาสที่เราจะต้องเข้าไปทํางานที่จะบอกพี่น้องประชาชนว่าเรามีนโยบายอะไร ความพิเศษของพรรคชาติพัฒนากล้ากับคนโคราชก็คือ เราจะมีทั้งนโยบายภาพรวมทั้งประเทศ แล้วก็นโยบายโคราชคิดว่าประมาณต้นเดือนมีนาคมนี้ ตอนนี้ก็เตรียมสถานที่ เตรียมความพร้อมให้รออีกนิดเชื่อมั่นว่าจะเป็นนโยบายที่ถูกใจพี่น้องประชาชน และจะนําไปสู่ความเป็นแชมเปี้ยน”

ต่อประเด็นที่ว่ามั่นใจ 90% พรรคชาติพัฒนากล้า จะเป็นรัฐบาล นายสุวัจน์ กล่าวว่า เรื่องเป็นรัฐบาล เป็นฝ่ายค้านขึ้นอยู่กับตัวเลขทางการเมืองด้วย หมายความว่าตัวเลขของผลการเลือกตั้ง แล้วก็นโยบาย และจุดยืนทางการเมือง ซึ่ง 3 เรื่องนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่โครงสร้างของรัฐบาลและจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เห็นภาพของรัฐบาล