กกต.สั่ง 5 จว. กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ ปัตตานี สมุทรปราการ แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่

06 ก.พ. 2566 | 12:19 น.

กกต.สั่ง 5 จังหวัด “กทม.-ชลบุรี-เชียงใหม่-ปัตตานี-สมุทรปราการ” แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ เหตุผลต่างจำนวนราษฎรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ยันไม่กระทบระยะเวลาเปิดรับฟังความเห็น-กกต.เคาะเลือกรูปแบบ

วันนี้ (6 ก.พ.66) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า สำนักงานกกต.ได้มีการพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดที่ได้มีการปิดประกาศ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต.จังหวัด พบว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.ของจังหวัดชลบุรี  เชียงใหม่ ปัตตานีสมุทรปราการ และ กรุงเทพมหานคร(กทม.) มีผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

จึงเห็นว่า เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานฯ จึงมีหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเพิ่มเติม  โดยให้มีผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด และผลต่างของจำนวนราษฎรระหว่างเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ 10  

จากนั้นให้ปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 7-16 ก.พ. เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด ได้แสดงความคิดเห็น 

เมื่อครบกำหนดเวลาระยะเวลาให้นำความเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้ง มาประกอบการพิจารณา และเสนอผลการพิจารณาเรียงตามลำดับความเหมาะสมทุกรูปแบบ ที่มีการปิดประกาศ พร้อมเหตุผลประกอบ รวมทั้งข้อดีข้อเสียของรูปแบบต่างๆ และรายงานมายังสำนักงานกกต. อย่างช้าภายในวันที่ 20 ก.พ.นี้ 

“รูปแบบการแบ่งเขตที่ 5 จังหวัดดำเนินการมานั้น ก็ไม่ได้ผิด เพราะจังหวัดแบ่งโดยคำนึงถึงความเป็นอำเภอ เป็นชุมชน จึงไม่มีการแบ่ง หรือ ผ่าอำเภอออกไป แต่กกต.เห็นว่า ควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์ผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน ในจังหวัดนั้น เป็นสำคัญก่อน 

จึงให้ทั้ง 5 จังหวัด ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการแบ่งเขตใหม่ และติดประกาศเผยแพร่โดยระยะเวลาที่กำหนดไม่กระทบกรอบเวลา 10 วัน ที่กฎหมายกำหนดให้พรรคการเมือง และประชาชนแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันการเสนอเรื่องมาให้กกต.พิจารณาเคาะว่าจะใช้รูปแบบใด ก็ยังอยู่ในระยะเวลาที่สำนักงานฯวางแผนไว้คือภายใน 20-28 ก.พ." 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 5 จังหวัดที่สำนักงาน กกต. สั่งให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นั้น รวมเป็นเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น 66 เขตเลือกตั้ง แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 33 เขตเลือกตั้ง เชียงใหม่ 11 เขตเลือกตั้ง ชลบุรี 10 เขตเลือกตั้ง สมุทรปราการ 8 เขตเลือกตั้ง และ ปัตตานี 4 เขตเลือกตั้ง