คำสั่ง “เศรษฐา”คืนตำแหน่ง ผบ.ตร.ให้ “บิ๊กต่อ”กลับไปปฏิบัติหน้าที่ สตช. ว่อน

19 มิ.ย. 2567 | 13:07 น.

ว่อนคำสั่ง“เศรษฐา”คืนตำแหน่ง ผบ.ตร.ให้ “บิ๊กต่อ” พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เตรียมลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งเดิม

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567  ให้ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ และสิทธิ ประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภารกิจหลักและบริการประชาชนได้อย่างมีสิทธิภาพและรวดเร็ว และเพื่อ ประโยชน์แก่การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 109/2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรีเป็นประการอื่นนั้น
 

โดยที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นและรายงานนายกรัฐมนตรี รับทราบแล้ว สรุปได้ข้อเท็จจริงพอจะดำเนินการตามกระบวนการปกติต่อไปได้โดยส่งเรื่องไปให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 

 

ดังนั้นเพื่อให้ราชการตำรวจดำเนินการต่อไปโดยเรียบร้อยมีความสามัคคีปรองดองและรักษาองค์กรต่อไปได้ ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 148/2567  ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 ให้ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ก่อนแล้ว จึงให้ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป