เศรษฐา ถก ทีมกฎหมาย แก้ข้อกล่าวหา ศาลรัฐธรรมนูญ ปม ตั้ง พิชิต นั่งรัฐมนตรี

25 พ.ค. 2567 | 03:58 น.

เศรษฐา ถก ทีมกฎหมาย ชี้แจงข้อกล่าวหา ศาลรัฐธรรมนูญ ปม ตั้ง พิชิต เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ จับตา ทักษิณ เคลื่อนไหว โคราช เป็นประธานเผาศพ วิชัย ช่างเหล็ก อดีตคนขับรถคู่ใจ

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2567) รายงานข่าวแจ้งว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีนัดเรียกทีมกฎหมายและทนายความในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์นี้ เพื่อหารือและทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายหลังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 รับคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 40 คน กรณีขอให้วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และ (5) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือไม่

สืบเนื่องจากกรณีนายเศรษฐาได้นำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งๆที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เพราะเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา 6 เดือน ในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล เป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง 

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายเศรษฐา ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงบ่ายนายเศรษฐามีภารกิจ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ และโครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ขณะเดียวกันนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย บุตสาว จะเดินทางไปยัง จ.นครราชสีมา เพื่อประธานพิธีฌาปนกิจนายวิชัย ช่างเหล็ก อดีตคนขับรถของนายทักษิณ ที่วัดสังฆชินาราม อ.สีดา ในเวลา 15.00 น.