เปิดคิว"เศรษฐา"ลุยภูเก็ต 19 เม.ย. แก้ปัญหาจราจร หนี้นอกระบบ มาเฟียต่างชาติ

18 เม.ย. 2567 | 06:55 น.

"นายกฯ"เตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19 เม.ย.นี้ ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาจราจร ปัญหายาเสพติด หนี้นอกระบบ ตลาดนัดแก้หนี้ บ่อนการพนัน การพนันออนไลน์ มาเฟียต่างประเทศ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภารกิจ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลาประมาณ 09.00 น. นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยเวลาประมาณ 10.30 น. ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตาม และรับฟังการบรรยายสรุปโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย

1. ทางหลวงหมายเลข 4027 (ทางเลี่ยงเมือง) (ทางแนวใหม่ และสะพานยกระดับเชื่อมต่อสนามบิน)

2. ทางหลวงหมายเลข 4027 (ทางเลี่ยงเมือง) (ทางแนวเดิมช่วงขยายคอขวดเป็น 4 ช่องจราจร)

3. โครงการทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (ทางเลี่ยงเมือง) และ 4. โครงการสะพานสารสินแห่งใหม่

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะไปรับฟังรายงานสรุปโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับ ทางหลวงหมายเลข 4027 (ทางเลี่ยงเมือง) ตอนบ้านเมืองใหม่ - แยกเข้าสนามบิน ระหว่างกม.18+850 - กม.20+800 ณ บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับฯ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีไปรับฟังรายงานสรุปโครงการก่อสร้างสะพานสารสินแห่งใหม่ ณ พื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานสารสินแห่งใหม่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ส่วนภารกิจนายกฯในช่วงบ่าย ณ อาคารชัยจินดา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายกรัฐมนตรีติดตามผลการปฏิบัติงานของตำรวจในพื้นที่ ประกอบด้วย

1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ-ตลาดนัดแก้หนี้

3. การแก้ไขปัญหาบ่อนการพนัน การพนันออนไลน์ และมาเฟียต่างประเทศ

4.การกวดขันร้านจำหน่ายสุราที่คล้ายสถานบริการ

5. การกวดขันปัญหายางพารา และลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน

6. การแก้ไขปัญหาที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังพื้นที่โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (ทางเลี่ยงเมือง) (แยกท่าเรือ) บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เพื่อรับฟังรายงานสรุปโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (ทางเลี่ยงเมือง) (แยกท่าเรือ) ก่อนเดินทางไปยังจุดปิดทางแยกเกาะแก้ว และจุดกลับหน้าไทวัสดุ บนทางหลวงหมายเลข 402 เพื่อทดลองแก้ไขปัญหาจราจรในปัจจุบัน โดยนายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 16.40 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ การลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของนายเศรษฐาครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สอง หลังจากที่เคยเดินทางไปครั้งแรก หลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2566  เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะภาคเอกชน ก่อนจัดทำนโยบาย พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว