เคานต์ดาวน์ 3 วันสุดท้าย ลงทะเบียน"หนี้นอกระบบ" มูลหนี้ลดลง 737 ล้านบาท

26 ก.พ. 2567 | 10:12 น.

ปลัดมท.เผยประชาชนลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบวันที่ 88 กว่า 1.47 แสนราย มียอดหนี้กว่า 10,744 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 17,287 ราย มูลหนี้ลดลง 737 ล้านบาท เร่งประชาสัมพันธ์ 3 วันสุดท้าย ก่อนปิดรับลงทะเบียน 29 ก.พ.67 นี้

วันที่ 26 ก.พ.2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ วันที่ 88 โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รายงานผลการลงทะเบียนพบว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 147,714 ราย มูลหนี้รวม 10,744.916 ล้านบาท เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 122,722 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 24,992 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 118,996 ราย มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้

 1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,215 ราย เจ้าหนี้ 8,618 ราย มูลหนี้ 965.637 ล้านบาท 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,948 ราย เจ้าหนี้ 5,649 ราย มูลหนี้ 406.949 ล้านบาท 3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,433 ราย เจ้าหนี้ 4,426 ราย มูลหนี้ 359.930 ล้านบาท 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 5,139 ราย เจ้าหนี้ 4,251 ราย มูลหนี้ 449.642 ล้านบาท และ 5. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 4,114 ราย เจ้าหนี้ 3,030 ราย มูลหนี้ 381.998 ล้านบาท 

ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 243 ราย เจ้าหนี้ 244 ราย มูลหนี้ 14.844 ล้านบาท 2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 350 ราย เจ้าหนี้ 270 ราย มูลหนี้ 24.108 ล้านบาท  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 395 ราย เจ้าหนี้ 310 ราย มูลหนี้ 17.463 ล้านบาท 4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 467 ราย เจ้าหนี้ 353 ราย มูลหนี้ 20.806 ล้านบาท และ 5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 479 ราย เจ้าหนี้ 389 ราย มูลหนี้ 27.395 ล้านบาท

เคานต์ดาวน์ 3 วันสุดท้าย ลงทะเบียน\"หนี้นอกระบบ\"  มูลหนี้ลดลง 737 ล้านบาท

“สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 27,199 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 17,287 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 2,463.441 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1,726.250 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 737.190 ล้านบาท และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,337 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 482 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 283.820 ล้านบาท

หลังการไกล่เกลี่ย 50.247 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 233.572 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดีไปแล้ว 288 คดี ใน 40 จังหวัด” 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเปรียบเสมือน "ทาสยุคใหม่" เพราะคนที่เป็นหนี้นอกระบบต้องเผชิญกับการเก็บดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งมีการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรง ข่มขู่ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและยกระดับความเข้มข้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ และได้มีนโยบายที่ในการจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจัง

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยการเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบ มาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ รวมถึงกรุงเทพมหานคร บูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันในการดำเนินการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง

เคานต์ดาวน์ 3 วันสุดท้าย ลงทะเบียน\"หนี้นอกระบบ\"  มูลหนี้ลดลง 737 ล้านบาท

นายสุทธิพงษ์  กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของการนำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ปัจจุบันมีประชาชนที่มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบบางส่วนที่ไม่สามารถให้ข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การติดตามเพื่อเชิญมาไกล่เกลี่ยหนี้ได้ยาก ซึ่งเราพบว่าเป็นข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบซึ่งเป็นพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบมืออาชีพ มีลูกน้องที่เรียกว่า "แก๊งหมวกกันน็อค" ไปปล่อยเงินกู้ตามตลาดหรือชุมชน ทำให้ชาวบ้านทราบเฉพาะเพียงชื่อเล่นของเจ้าหนี้ ซึ่งใช้วิธีการทวงหนี้แบบเดินเก็บตามตลาดหรือในที่ที่ลูกหนี้ทำมาหากินอยู่

ในส่วนนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้ส่งข้อมูลรายละเอียดของเจ้าหนี้นอกระบบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาทางจับกุมต่อไป อาทิ รายชื่อ และสถานที่ที่คนกลุ่มนี้ไปปล่อยกู้ ซึ่งทั้งหมดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพราะไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการปล่อยกู้ ยิ่งไปกว่านั้นยังเก็บดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

รวมถึงได้ส่งข้อมูลการทวงหนี้แบบใช้ความรุนแรงหรือข่มขู่คุกคามให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งการดำเนินการไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ซึ่งตนได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ครบ 100% ตามเป้าหมาย” 

 

ทั้งนี้ เหลือเวลาอีก 3 วันที่พี่น้องประชาชนยังสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ อย่างไรก็ตามภาครัฐมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนที่เป็นหนี้นอกระบบได้มาลงทะเบียนให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง On-site ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง (ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

ตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัด และตลาดนัดแก้หนี้อำเภอ หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://debt.dopa.go.th โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง