ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน เฉลิมชัย อู้ฟู่ 102 ล้าน ที่ดิน จ.ประจวบฯเพียบ

04 ธันวาคม 2566

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน เสี่ยต่อ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รวย 102 ล้าน ที่ดินในจ.ประจวบฯ 50 แปลง คู่สมรส ปล่อยเงินกู้ยืม 1.1 ล้าน

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รักษาการหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 102,537,251.90 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 10,530,001 บาท ดังนี้ ทรัพย์สินของนายเฉลิมชัย จำนวน 43,281,189.04 บาท แบ่งออกเป็น

  • เงินฝาก 3,881,189.04 บาท
  • ที่ดิน 11 แปลง เป็นที่ดินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมด มูลค่ารวม 32,900,000 บาท
  • ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน 1,000,000 บาท
  • ทรัพย์สินอื่น 5,500,000 บาท ได้แก่ อาวุธปืน 10 กระบอก สร้อยคอทองคำ-พระเครื่อง แหวนเพชร-พลอย นาฬิกา 5 เรือน 

ทรัพย์สินของนางธันยวีร์ (ชื่อเดิม สุคนธ์) ศรีอ่อน (สกุลเดิม พัฒนผลสุขุม) นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี คู่สมรส จำนวน 59,256,062.86 บาท แบ่งออกเป็น

  • เงินฝาก 6,056,062.86 บาท
  • เงินให้กู้ยืม 1,100,000 บาท ให้กู้แก่ นายสุรพงษ์ ใจงาม 1 ล้านบาท นางพรรณนิดา นิลพันธ์ 1 แสนบาท
  • ที่ดิน 39 แปลง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมด มูลค่ารวม 41,700,000 บาท
  • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ตึกแถว 1 หลัง มูลค่า 2,000,000 บาท
  • ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน  400,000 บาท
  • ทรัพย์สินอื่น 8,000,000 บาท ได้แก่ นาฬิกา 3 เรือน แหวนเพชร-พลอย เข็มกลัดเพชร เข็มขัดทองพร้อมหัวพลอยนพเกล้า สร้อยคอเพชร สร้อยคอมุก สร้อยคอ-ต่างหู พลอยนพเกล้า กำไลข้อมือเพชร-พลอย ต่างหูเพชร กระเป๋าถือ 5 ใบ 

นายเฉลิมชัยแจ้งต่อ ป.ป.ช.ว่า มีรายได้ต่อปี จำนวน 1,932,080 บาท เป็นรายได้ประจำ เงินเดือน+เงินประจำตำแหน่ง 1,560,480 บาท เงินทุนเลี้ยงชีพ 171,600 บาท เบี้ยประชุม 100,000 บาท และรายได้จากทรัพย์สิน เป็นค่าเช่าที่ดิน 100,000 บาท 

นายเฉลิมชัยแจ้งต่อ ป.ป.ช.ว่า คู่สมรสมีรายได้ต่อปีรวม 1,826,102 บาท ได้รับเงินเดือน+เงินประจำตำแหน่ง ปี65 จำนวน 489,600 บาท และได้รับเงินเพิ่ม เงินเดือน+เงินประจำตำแหน่ง ของปี 54-65 เป็นเงิน 1,336,502 บาท รวม 1,826,102 บาท ซึ่งเป็นการที่คู่สมรสได้รับเงินเพิ่ม เงินเดือน+เงินประจำตำแหน่ง ของปี 2554-2565 เป็นเงิน 1,336,502 บาท เนื่องจากเทศบาลตำบลปราณบุรี ดำเนินการผิดพลาดในการคิดอัตราเงินเดือนดังกล่าว