"ลพบุรี"ดีเดย์เปิดศูนย์แก้หนี้นอกระบบทั้ง 11 อำเภอ

01 ธันวาคม 2566

ลพบุรี ดีเดย์เปิดศูนย์แก้หนี้นอกระบบ บูรณาการทั้ง 11 อำเภอ รับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือจากลูกหนี้ในทุกมิติเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จากกรณีที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ เร่งตั้ง “ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ" ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี  ต่อยอดจากการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

"ลพบุรี"ดีเดย์เปิดศูนย์ แก้หนี้นอกระบบทั้ง 11 อำเภอ

ล่าสุดวันนี้ ( 1 ธ.ค.2566)   นายอำพล อังคภากรณ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ซึ่งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ ได้เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือปัญหาหนี้นอกระบบทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ 


 

นายอำพล กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนเป็นวันแรกที่ทางรัฐบาลให้ Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ ได้ค้นพบว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญของประชาชนเป็นอย่างมากเพราะนอกจากประเด็นปัญหาเรื่องการกู้เงินนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่มากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่อนข้างมากแล้ว

"ลพบุรี"ดีเดย์เปิดศูนย์ แก้หนี้นอกระบบทั้ง 11 อำเภอ

หลายคนมีความพยายามในการประกอบอาชีพเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัว การส่งดอกเบี้ยและเงินต้น เงินกู้ต่างๆ ซึ่งยากที่จะผ่อนชำระได้ เพราะว่า มีปัญหาซับซ้อนภายในครอบครัว ในหลายเรื่องในหลายมิติ   เช่น ทุกวันจะต้องส่งดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ยังมีปัญหาเรื่องที่จะต้องดูแลคนเจ็บป่วยที่อยู่ในครอบครัว มีปัญหาเด็กที่ลูกหลานที่ยังเรียนหนังสือ ที่จะต้องส่งเสียรายวันอีก

จึงเป็นเรื่องยากที่ครอบครัวในลักษณะดังกล่าว จะสามารถผ่อนชำระเงินกู้ต่างๆ ได้หมดภายในระยะเวลาอันจำกัด  หลายครอบครัวแทบจะไม่มีทางออกเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้กำหนดนโยบายดี ๆ เช่นนี้ 
 

รวมถึงทางธนาคารออมสิน ที่มีโครงการที่จะให้พี่น้องประชาชนของ กู้ยืมเงินไม่เกิน 50,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือร้อยละ 9 ต่อปี มาช่วยในการปลดหนี้สินต่าง ๆ ซึ่งในฐานะตนเองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และส่วนราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล่ากาชาดจังหวัด สถาบันสงฆ์ องค์กรปกครองท้องถิ่น   กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน เข้าไปช่วยเหลือในมิติอื่นๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไป

สำหรับชาวลพบุรีที่เป็นลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ให้ทางราชการช่วยเหลือดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ : ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : https://debt.dopa.go.th

"ลพบุรี"ดีเดย์เปิดศูนย์แก้หนี้นอกระบบทั้ง 11 อำเภอ

 หากไม่สามารถดำเนินการทางระบบออนไลน์ได้ สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือที่ทำการปกครองจังหวัด กรณีอยู่ในพื้นที่อำเภอให้ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

หรือผ่านช่องทางสายด่วน ศูนย์ดำรงธรรม โทร 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกทางปกครองและอำนาจตามกฎหมายที่มีในการช่วยไกล่เกลี่ย หากกรณีใดอยู่นอกเหนืออำนาจฝ่ายปกครอง จะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป