เปิดทรัพย์สิน 5 อดีตรมต. วิษณุ รวย 118 ล้าน มีที่ดิน 88 แปลง สุพัฒน์พงษ์ 153 ล้าน

10 พ.ย. 2566 | 07:16 น.

เปิดทรัพย์สิน 5 อดีตรมต.พ้นครม. “วิษณุ เครืองาม" รวย 118 ล้านบาท มีที่ดิน 88 แปลง 40.4 ล้านบาท "สุพัฒน์พงษ์" 153 ล้าน “ศักดิ์สยาม 111 ล้าน ไร้หนี้ "จุรินทร์" 42 ล้าน ส่วน "ทรงศักดิ์" 56 ล้าน

วันนี้( 10 พ.ย.66) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของกรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ้นจากตำแหน่ง โดย นายวิษณุ เครืองาม แจ้งพ้นจากรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2566 ระบุตนเอง และนางวัชราภรณ์ เครืองาม คู่สมรส  มีทรัพย์สินรวม 118, 935,550 บาท ไม่มีหนี้สิน  

เป็นทรัพย์สินของ นายวิษณุ 81,072,362 บาท แบ่งเป็น เงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 9 บัญชี รวม 11,722,203 บาท เงินลงทุน 18,370,158 บาท ที่ดิน 88 แปลง มูลค่า 40.4 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง มูลค่า 10 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 80,000 บาท 

 

แจ้งรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,640,000 บาท โดยเป็นเงินเดือน 1.5 ล้านบาท เงินบำนาญ 6 แสนบาท เบี้ยประชุม 5 แสนบาท รายได้จากการให้เช่าที่ดิน 60,000 บาท 

ค่าลิขสิทธิ์ 80,000 บาท ค่าบรรยาย 100,000 บาท มีรายจ่ายต่อปี 1,448,000 บาท แบ่งเป็น ค่าอุปโภคบริโภค 5 แสนบาท ค่าน้ำมัน 48,000 บาทค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 4 แสนบาทเงินลงทุนหลักทรัพย์ 1 แสนบาท 

ส่วน นางวัชราภรณ์  ซึ่งระบุดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เล็กซ์คูล ซิฟ จำกัด มีทรัพย์สินรวม 37,263,188 บาท แบ่งเป็นเงินสด 5 แสนบาท เงินฝาก 17 บัญชี 20,252,801 บาท เงินลงทุน 11,730,386 บาท ที่ดิน 10 แปลง มูลค่า 4.6 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 180,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 6 แสน บาท อาทิ สร้อยคอทองคำ กระเป๋าหรู กำไลทอง แหวนทองฝังเพชร

และแจ้งมีรายได้ต่อปี 2,955,722 บาท เป็นเงินเดือน 1,699,500 บาท รายได้ที่ให้เช่าที่ดิน 6 แสนบาท ค้าขายไฟฟ้า 26,000 บาท กองมรดกเจ้าพระยาเทเวศฯ 630,222 บาท มีรายจ่ายต่อปีประมาณ  1.1 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าอุปโภคบริโภค 5แสนบาท ประกันชีวิต 1 แสนบาท ค่าน้ำมัน 48,000 บาท เงินลงทุนหลักทรัพย์ 2 แสนบาท

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรมวพลังงาน แจ้งว่าตนเองและนางฐิติมา คู่สมรส  มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 153,062,738บาท มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 188,794บาท 

โดยเป็นทรัพย์สินของ นายสุพัฒนพงษ์ รวม 99,552,714  บาท ประกอบด้วย เงินสด ซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ 540,460 บาท เงินฝาก 46,516,908 บาท เงินลงทุนในพันธบัตร  บริษัทและ หุ้นสหกรณ์ 31,325,884 บาท 

ที่ดิน 2 แปลงใน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นห้องชุด 2 หลัง 1,300,000 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 3 คัน 5,190,000 บาท สิทธิและสัมปทาน  795,460 บาท ทรัพย์สินอื่น 8,884,000 บาท อัญมณี เครื่องประดับ ทองคำ นาฬิกา งานศิลปะ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล

ส่วนนางฐิติมา คู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 53,510,023 บาท ประกอบด้วย เงินสด 250,000 บาท เงินฝาก 36,468,948 บาท เงินลงทุน 8,114,233 บาท ที่ดิน 2 แปลง ใน กทม. 2 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน  1,516,842 บาท

ส่วนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ แจ้งว่า ตนเอง และ นางอรอนงค์ คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม  42,674,235 บาท มีหนี้สิน 8,253,803 บาท 

โดยเป็นเงินฝาก 3 บัญชี เป็นเงิน 5,058,031 บาท มีเงินลงทุน 125,000 บาท หุ้น บริษัท ไพฑูรย์โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด 10,000 หน่วย มูลค่า 100,000 บาท และหุ้นบริษัท ไพฑูรย์โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท 2500 หน่วยมูลค่า 25,000 บาท 

มีที่ดิน 8 แปลง ใน จ.นนทบุรี พังงา เพชรบุรี ปทุมธานี มูลค่า 32,870,800 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านที่ จ.นนทบุรี มูลค่า 2.5 ล้านบาท และตึกแถวที่บางกอกน้อยมูลค่า 5 แสนบาท และมีรถยนต์ส่วนบุคคล มูลค่า 750,000 บาท 

ทรัพย์สินอื่น 230,000 บาท อาทิ สร้อยทองโบราณพร้อมจี้รูปหัวใจมีเพชรเล็กตรงกลางจี้, สร้อยทองประดับเพชร, สร้อยทางยาวลายหัวใจ, แหวนทับทิมข้าวหลามตัด 1 เม็ดล้อมเพชร, แหวนโอปอ 2 เม็ด ล้อมเพชร , แหวนนพเก้าโบราณ และแหวนบุษราคัมล้อมเพชร

ขณะที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  ยื่นพ้นรมว.คมนาคม แจ้งสถานะโสด ระบุ มีทรัพย์สินรวม 111,110,565 บาท ไม่มีหนี้สิน 
ทรัพย์สินประกอบด้วยเงินฝาก 2 บัญชี 68,762,865 บาท ที่ดิน 19 แปลง ใน.อสตึก จ.บุรีรัมย์  34,248,450 บาท รถยนต์ 2 คัน 2,100,000 บาท 

ทรัพย์สินอื่น 4,399,250 บาท  อาทิ พระเครื่องเลี่ยมทอง 1 องค์ 1.5ล้านบาท  งาช้าง 1 คู่ 1.4 ล้านบาท สร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท พระเครื่องเลี่ยมทองสร้อยคอทองคำหนัก 10 บาท ปืน 3กระบอก นาฬิกาโรเล็กซ์ 1 เรือน เป็นต้น 

ทั้งนี้ในการแจ้งทรัพย์สิน ไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการถือหุ้นใดๆ


นายทรงศักดิ์ ทองศรี  ยื่นกรณีพ้นจาก รมช.มหาดไทย แจ้งว่าตนเองและนางแว่นฟ้า ทองศรี คู่สมรสพร้อมบุตร 5 คน มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นมูลค่า 56,759,870 บาท  มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 33,837 บาท  หรือเป็นทรัพย์สินของนายทรงศักดิ์ 21,724,293 บาท 

ประกอบด้วย เงินฝาก 1 บัญชี  3,677,803 บาท ที่ดิน 7 แปลงในจ.นนทบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ รวม 9,239,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 หลังเป็นบ้านและห้องชุดในจ.นนทบุรี นครราชสีมา กทม . มูลค่า 5,592,490 บาท 

ยานพาหนะ 7 คัน 2,260,000 บาท ทรัพย์สินอื่นมูลค่า 555,000 บาท โดยมีปืน 4 กระบอก นาฬิกายี่ห้อ BREGUET 1 เรือน  4 แสนบาท แหวนเพชร 50,000 บาท  แต่ไม่มีหนี้สิน 
ส่วนนางแว่นฟ้าคู่มีทรัพย์สิน 35,035,275 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 7 บัญชี  176,879 บาท เงินลงทุน  895,645 บาท เงินให้กู้ยืม 3 แสน บาท ที่ดิน 14 แปลง ใน จ.บึงกาฬ- หนองคาย นนทบุรี มูลค่ารวม 27,216,919 บาท 

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านที่ จ.บึงกาฬ 5 แสนบาท เป็นบ้านที่จังหวัดบึงกาฬ สิทธิและสัมปทาน 5,945,831 บาท มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชีมูลค่า 33,837 บาท ขณะที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแจ้งว่ามีเงินฝาก 2 บัญชี จำนวน 301 บาท